ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดสุคนธาราม ซ.340 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
โรงเรียนวัดบึงคา ซ.340 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
โรงเรียนวัดบางซ้ายใน (ประสิทธิ์ศิลปาคาร) ซ.3263 ต.แก้วฟ้า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
โรงเรียนวัดบางซ้ายนอก (ปลื้มอดุลย์วุฒิราษฎร์) ซ.3263 ต.แก้วฟ้า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
โรงเรียนวัดเทพมงคล ซ.อย. 4004 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
โรงเรียนวัดจระเข้ไล่ ซ.340 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
โรงเรียนบ้านโคกเจ็ดลูก ซ.340 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
โรงเรียนบางซ้ายวิทยา ซ.3263 ต.แก้วฟ้า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
โรงเรียนคชเวกวิทยา ซ.อย. 4004 ต.วังพัฒนา อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง