ค้นพบจำนวน 38 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์ ซ.วิไลเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนเสนาบดี ซ.ประเสริฐสม ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนสาคลีวิทยา ซ.อย. 4001 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนลาดงาวิทยาคม ซ.3454 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ซ.3454 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ ซ.3454 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ ซ.ทักษินเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา ซ.วิไลเสนา 3 ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนประสาทวิทย์ ซ.วิไลเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนอัลฮาซานียะห์(เสรี วงศ์พานิช อุปถัมภ์) ซ.อย. 3125 ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนอนุบาลผดุงเสนา ซ.วิไลเสนา 3 ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนสมบุญศุภบุญมี ซ.3454 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดใหม่หนองคต ซ.อย. 3079 ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) ซ.เทศบาลหัวเวียง 19 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดหนองลำเจียกนิรภัย ซ.อย. 3079 ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) ซ.อย. 4001 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดสามตุ่ม ซ.อย. 4001 ต.สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) ซ.3263 ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดรางจระเข้ ซ.อย. 5025 ต.เจ้าเสด็จ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดมารวิชัย ซ.อย. 4001 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) ซ.3454 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดโบสถ์ (ศุภพิทยาคาร) ซ.3454 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดบ้านแพน (ศรีรัตนานุกูล) ซ.กิตติขจร ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดบางนมโคปานอุทิศ ซ.3263 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดบางกระทิง ซ.เทศบาลหัวเวียง 19 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดบันไดช้าง ซ.3454 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดไชยภูมิ (ไชยภูมิวิทยาคาร) ซ.อย. 3079 ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน ซ.เจ้าเจ็ด 5 ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดนอก ถ.,เจ้าเจ็ด 12, ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดโคกเสือ (ละอองพากย์สุขีอุทิศ) ซ.3454 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ ซ.อย. 3125 ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดกลางคลองวัฒนาราม (โกวิทพิทยาคาร) ซ.อย. 5025 ต.เจ้าเสด็จ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดกลาง (ประมวญราษฎร์บำรุงวิทย์) ซ.3454 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลย์ประสิทธิ์) ซ.วิไลเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร ซ.บ้านแถว 18 ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนเซนต์จอห์นแบ็ปติสต์ ซ.บ้านแถว 18 ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียงสนิทอุปถัมภ์) ซ.อย. 3125 ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
วิทยาลัยการอาชีพเสนา ซ.3263 ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง