ค้นพบจำนวน 25 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนรอตเสวกวิทยา ซ.329 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนภาชี(สุนทรวิทยานุกูล) ซ.329 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดอุทการาม ซ.3470 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดหนองเป้า ซ.เทศบาล 13 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดหนองปลิง (ขาวดีอุปถัมภ์) ซ.3043 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดหนองบัว ซ.329 ต.พระแก้ว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดหนองบัว ซ.329 ต.พระแก้ว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดหนองนาง ซ.อย. 3012 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 18250
โรงเรียนวัดหนองทางบุญ ซ.329 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดหนองเครือบุญ ซ.3470 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดหนองกบ (ไทยกล้าประชานุกูล) ซ.3470 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดวิมลสุนทร ซ.3470 ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดลุ่ม ซ.3043 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ ถ.ชุมชนเจริญใจ ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดภาชี (สุนทรอุปถัมภ์) ซ.3470 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ ซ.3043 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดพระแก้ว (โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร) ซ.329 ต.พระแก้ว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดนาอุ่น ซ.3470 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดธรรมสินธุ์โสภา ซ.329 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดเจริญธรรม ถ.เทศบาล 20 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดโคกสังข์ประชานุกูล ถ.เทศบาล ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดโคกกรวด (ไตรราษฎร์บำรุง) ซ.อย. 3012 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง ซ.3470 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนชุมชนวัดระโสม ถ.ชุมชนเจริญใจ ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนชุมชนโคกม่วง ซ.329 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง