ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนแสงทอง ซ.3454 ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข ซ.เทศบาล 28 ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนวีระพันธ์บำรุงวิทย์ ซ.329 ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
โรงเรียนวัดอมฤต (สุทธิประสิทธิ์) ซ.เทศบาล 15 ต.อมฤต อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนวัดหน้าโคก ซ.3454 ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนวัดลาดชิด ซ.3454 ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) ซ.329 ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
โรงเรียนวัดฤาไชย ซ.อย. 4013 ต.กุฎี อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) ซ.เทศบาล 18 ต.บ้านใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) ซ.เทศบาล 23 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) ซ.เทศบาล 9 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ซ.อย. 4031 ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนวัดบ้านแค ซ.อย. 4031 ต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) ซ.329 ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
โรงเรียนวัดท่าดินแดง ซ.3454 ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนวัดตาลานเหนือ ซ.3454 ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนวัดตาลานใต้ ถ.เทศบาล 18 ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนวัดคงษาสุทธาราม ซ.อย. 4031 ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนนักบุญเทเรซา ซ.3454 ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา ซ.ต้นงิ้ว 26 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย (บ้านอ้อวิทยาคาร) ซ.เทศบาล 28 ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง