ค้นพบจำนวน 29 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดอินกัลยา ซ.ทางหลวงชนบท อย. 4007 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดเสาธงใหม่ ซ.347 ต.เสาธง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) ซ.347 ต.เสาธง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดวรนายกรังสรรค์ ซ.AH1 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดโพธิ์หอม ซ.อย. 2003 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ซ.อย. 2002 ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดพระงาม ซ.AH1 ต.ขยาย อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดผึ่งแดด ซ.อย. 2002 ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) ซ.347 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดบ้านม้า ซ.อย. 2002 ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดบ้านแจ้ง ซ.AH2 ต.ตานิม อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) ซ.347 ต.เสาธง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดนาค ซ.347 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดนนทรีย์ ซ.347 ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดเทพอุปการาม ซ.329 ต.ตานิม อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดทางกลาง ซ.347 ต.ทางกลาง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) ซ.AH1 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดตาลเอน ซ.อย. 3013 ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดตลาด ซ.AH1 ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดดาวคะนอง ซ.อย. 2003 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดดอกไม้ ซ.AH1 ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดจอมเกษ ซ.อย. 4009 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) ซ.309 ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) ซ.AH2 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดไก่ ซ.AH2 ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์) ซ.อย. 3013 ต.บางเพลิง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง ซ.329 ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนบางปะหัน ซ.32 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย์) ซ.อย. 3013 ต.บ้านขล้อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง