ค้นพบจำนวน 40 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา ซ.ปท. 1021 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
โรงเรียนราษฎร์นิมิตร ซ.อย. 2029 ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา ซ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
โรงเรียนปัณณวิชญ์ ซ.3056 ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนปราสาททองวิทยา ถ.เทศบาลซอย 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนอุดมศีลวิทยา ซ.3469 อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนอนุบาลสาธิตา ซ.308 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนอนุบาลบางปะอิน ซ.308 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม ซ.356 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดสุคันธาราม ซ.AH1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดสามเรือน ซ.3056 ต.ตลิ่งชัน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) ซ.347 ต.บางประแดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด ซ.อย. 4115 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดลาดระโหง ซ.347 อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ถ.บ้านหนองหอย ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ซ.AH2 ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดยม (เครือวรศรราษฎร์บำรุง) ถ.,ตลาดเกรียบใต้พัฒนา, อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดโพธิ์ ซ.3477 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดเปรมประชากร ซ.3442 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
โรงเรียนวัดบ้านสร้าง ซ.โรจนะ ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงเรียนวัดบางตะเคียน ซ.3309 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดบางกลิ้ง ซ.3469 ต.บางประแดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดธรรมนาวา ถ.ลำเรือแตก ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
โรงเรียนวัดทำใหม่ ซ.โรจนะ ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ ซ.3477 ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดทองบ่อ ซ.3477 ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดตลาดเกรียบ (อุดมวิทยา) ถ.,ตลาดเกรียบใต้-อุดมศิลพัฒนา, อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) ถ.,ตลาดเกรียบใต้-อุดมศิลพัฒนา, อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดเชิงท่า ซ.อย. 3020 ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ซ.3477 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดชีปะขาว ซ.3469 ต.บางประแดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด ซ.AH1 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) ซ.อย. 3020 ต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) ซ.3309 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนบางปะอิน ซ.3477 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนบางปะอิน (ราชานุเคราะห์ 1) ถ.เทศบาลซอย 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนเชียงรากน้อย ซ.AH2 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง ซ.3477 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ ถ.สุขาภิบาล 7 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ซ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง