ค้นพบจำนวน 26 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) ซ.3501 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) ซ.3501 ต.บางหัก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) ซ.อย. 4016 ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดเสาธง ซ.3412 ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดสีกุก ซ.3263 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดม่วงหวาน ซ.3412 ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดโพธิ์ ซ.อย. 4016 ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) ซ.อย. 4016 ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ซ.3412 ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดปราสาททอง ซ.3412 ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดโบสถ์ ซ.3412 ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส ซ.309 ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดบางปลาหมอ ซ.3263 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดบางบาล ซ.3412 ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) ซ.3412 ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดไทรน้อย ซ.3412 ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดท่าสุทธาวาส ซ.3412 ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดตะกู ซ.3501 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดแจ้ง ซ.3412 ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) ซ.309 ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) ซ.309 ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดขวิด ซ.อย. 4016 ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดกอไผ่ ซ.3412 ต.บางหลวงโดด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ ซ.3501 ต.บางหลวง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนบ้านหาดทราย ซ.อย. 4016 ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนบางบาล ซ.3412 ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง