ค้นพบจำนวน 34 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ ซ.อย. 4014 ต.บางยี่โท อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนสอนดี(ประชารัฐอนุสรณ์) ถ.หนองสาหร่าย 3 ต.กกแก้วบูรพา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ซ.3309 อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โรงเรียนศรีบางไทร ซ.3418 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม ซ.อย. 3011 ต.ช้างน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) ซ.อย. 4017 ต.หน้าไม้ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวัดสุนทราราม ซ.อย. 4014 ต.ห่อหมก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ซ.3111 ต.บ้านเกาะ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวัดสนามไชย ซ.อย. 3011 ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวัดสง่างาม ถ.สง่างาม ต.กกแก้วบูรพา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม ซ.อย. 4006 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ ซ.3309 อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โรงเรียนวัดพืชนิมิตร ถ.,วัดขวางพัฒนา, ต.เชียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โรงเรียนวัดป่าคา ซ.3309 อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โรงเรียนวัดปากน้ำ (ไตรคามสามัคคี) ซ.อย. 4017 ต.แคออก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย ซ.3309 ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง) ถ.ไผ่พระ 1 ต.ไผ่พระ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) ซ.อย. 4014 ต.บ้านเกาะ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ซ.Kanchanaphisek อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม ซ.3111 ต.บ้านม้า อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวัดเชิงเลน ซ.3309 ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) ซ.อย. 4014 ต.แคตก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวัดขุนจ่าธรรมาราม ซ.อย. 4014 ต.แคตก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) ซ.อย. 3011 ต.บ้านกลึง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวัดกระแชง (จันทไพโรจน์วิทยา) ซ.อย. 3011 ต.กระแชง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวัดกกแก้วบูรพา ถ.สง่างาม ต.กกแก้วบูรพา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนบ้านบางพลีบุศย์บูรณะ ซ.อย. 4014 ต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย ซ.3309 ต.เชียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โรงเรียนบางไทรวิทยา ซ.3418 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนบางไทร ซ.สะพานเขานางบางไทร ต.บ้านแป้ง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) ซ.3309 ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) ซ.3309 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โรงเรียนไตรอรุณศึกษา ซ.อย. 4006 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ซ.3309 อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง