ค้นพบจำนวน 30 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) ซ.อย. 3008 ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดหัวคุ้ง ซ.อย. 5026 ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดหนองกลาง ซ.อย. 5026 ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมภิทยาราษฎร์บำรุง) ซ.3467 ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) ซ.3467 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ. ราษฎร์บำรุง) ซ.อย. 2033 ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดเรือแข่งประชาอุปถัมภ์ ซ.อย. 2033 ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดราชบำเพ็ญ ซ.AH1 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา) ซ.อย. 3005 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดมเหยงค์ ซ.อย. 3008 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ซ.อย. 2033 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดปรีดาราม ซ.3467 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดบ้านดาบ ซ.อย. 3005 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดบ้านซุ้ง (อดุลย์ประชาวิทย์) ซ.329 ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดบางเดื่อ ซ.อย. 2033 ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) ซ.3467 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดทองทรงธรรม ซ.อย. 2033 ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) ซ.อย. 3008 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดตะโหนด (ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) ซ.อย. 3008 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดดอนกลาง ซ.อย. 3005 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดแค ซ.อย. 3008 ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) ซ.อย. 3005 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนบ้านเป็ด ซ.อย. 3005 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนบ้านชายราง (ผาสุขบรรณกิจ) ซ.329 ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนนครหลวงวิทยาคาร ซ.3063 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนนครหลวง (อุดมรัชต์วิทยา) ซ.อย. 3008 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) ซ.329 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ซ.3467 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ ซ.3063 ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สถาบันกรมอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ซ.อย. 3008 ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง