ค้นพบจำนวน 27 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนหนองขนาก(ตุรงค์เรือง) ซ.3470 ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนแสงทวีปวิทยา ซ.เทศบาล 9 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนแสงโกศิกนุสรณ์ ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนวัดสามเรือน (จันทสโรอนุสรณ์) ซ.3467 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนวัดสะตือ ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนวัดสฎางค์ ซ.อย. 4021 ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนวัดศาลาลอย ซ.อย. 3008 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนวัดศักดิ์ (ราษฎร์สามัคคี) ซ.3467 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ (แจ่มวิทยาคาร) ซ.3467 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนวัดโพธิ์เอน (ราษฎร์สามัคคีวิทยา) ซ.อย. 3008 ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนวัดบึง ซ.3467 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนวัดบ้านแถว (ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์) ซ.3470 ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนวัดบัวงาม ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนวัดนางคุ่ม ซ.อย. 4021 ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนวัดเทพคันธาราม ซ.3467 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนวัดทุ่งมน ซ.3470 ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนวัดถลุงเหล็ก (ปูนซีเมนต์ไทยอุปถัมภ์) ถ.บ้านช้าง ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 18270
โรงเรียนวัดจำปา ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) ซ.อย. 4021 ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนวัดไก่จ้น (ชลประทานอุปถัมภ์) ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนบ่อแร่ ซ.3470 ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนเทศบาลวัดแค ซ.3023 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ซ.เทศบาล 4 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล ซ.3023 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล ซ.3023 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง