ค้นพบจำนวน 450 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ซ.U-thong Rd ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนหนองขนาก(ตุรงค์เรือง) ซ.3470 ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนแสงทอง ซ.3454 ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนแสงทวีปวิทยา ซ.เทศบาล 9 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนแสงโกศิกนุสรณ์ ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา ซ.ปท. 1021 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
โรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์ ซ.วิไลเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนเสนาบดี ซ.ประเสริฐสม ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา ถ.สุวพรรณสนิทวงศ์ ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงเรียนสุนทรวิทยา ถ.บางเอียน ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ ซ.อย. 2055 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ ซ.อย. 4014 ต.บางยี่โท อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซ.ศรีสรรเพชญ์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนสาคลีวิทยา ซ.อย. 4001 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง ซ.นบ. 3003 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงเรียนสอนศาสนาซบีลุ้ลคอยร้อต ซ.3412 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนสอนดี(ประชารัฐอนุสรณ์) ถ.หนองสาหร่าย 3 ต.กกแก้วบูรพา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) ซ.พหลโยธิน ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ ซ.3060 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ซ.อย. 2076 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงเรียนลาดบัวหลวง(นิ่มนวลอุทิศ) ซ.อย. 4006 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงเรียนลาดงาวิทยาคม ซ.3454 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ซ.3454 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ ซ.อย. 4006 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ ซ.3454 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ ซ.ทักษินเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนราษฎร์นิมิตร ซ.อย. 2029 ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนรอตเสวกวิทยา ซ.329 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนยอแซฟอยุธยา ซ.3469 ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนมูลนิธิสันติธรรมอิสลาม ซ.3060 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนมุสลิมพิทยา ซ.อย. 2076 ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ ซ.อย. 4052 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา ซ.วิไลเสนา 3 ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนมหาราชประชานิมิตร ซ.347 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนภาชี(สุนทรวิทยานุกูล) ซ.329 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนโพธิ์ราษฎษ์บำรุง ซ.อย. 4005 ต.สองห้อง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา ซ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร ซ.3469 ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข ซ.เทศบาล 28 ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนปากกรานพิทยา ซ.3469 ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนปัณณวิชญ์ ซ.3056 ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนปราสาททองวิทยา ถ.เทศบาลซอย 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน ซ.3023 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โรงเรียนประสาทวิทย์ ซ.วิไลเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนประตูชัย ซ.U-thong Rd ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนประชาสามัคคี ซ.3469 ต.บ้านรุน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจน์ประสิทธิ์ ถ.ริมคลองพระยาบันลือ ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงเรียนอุทัย ซ.3056 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนอุดมศีลวิทยา ซ.3469 อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ ซ.3469 ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนอัลฮาซานียะห์(เสรี วงศ์พานิช อุปถัมภ์) ซ.อย. 3125 ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนอัลฟุรกอนศึกษา ซ.อย. 4006 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงเรียนอรุณประเสริฐ ซ.ป่ามะพร้าว ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ซ.ป่าโทน ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ถ.,อู่ทอง 48, ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนอนุบาลสาธิตา ซ.308 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ซ.3309 อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
โรงเรียนอนุบาลรัตนนันท์ ซ.โรจนะ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถ.ชีกุน ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนอนุบาลผดุงเสนา ซ.วิไลเสนา 3 ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ถ.,ใจทาน, ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ ซ.โรจนะ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงเรียนอนุบาลบางปะอิน ซ.308 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โรงเรียนสมบุญศุภบุญมี ซ.3454 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนศิริเสนาวิทยา ถ.,บางเอียน 10, ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนศรีบางไทร ซ.3418 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวีระพันธ์บำรุงวิทย์ ซ.329 ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
โรงเรียนวิทยานนท์ ซ.อย. 4052 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ซ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงเรียนวัดอุโลม ซ.347 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดอุทการาม ซ.3470 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) ซ.3501 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดอินกัลยา ซ.ทางหลวงชนบท อย. 4007 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) ซ.3501 ต.บางหัก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดอมฤต (สุทธิประสิทธิ์) ซ.เทศบาล 15 ต.อมฤต อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม ซ.อย. 3011 ต.ช้างน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวัดใหม่หนองคต ซ.อย. 3079 ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดใหม่หญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) ซ.อย. 3143 ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โรงเรียนวัดใหม่ปากบาง ซ.AH1 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) ซ.อย. 4016 ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล ซ.3477 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) ซ.อย. 3008 ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) ซ.เทศบาลหัวเวียง 19 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดหัวคุ้ง ซ.อย. 5026 ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โรงเรียนวัดหันตรา ซ.3061 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ ซ.Rojana ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) ซ.อย. 4017 ต.หน้าไม้ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โรงเรียนวัดหน้าโคก ซ.3454 ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง ซ.อย. 1023 ต.หันตะเภา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โรงเรียนวัดหนองลำเจียกนิรภัย ซ.อย. 3079 ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง ซ.3043 ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดหนองเป้า ซ.เทศบาล 13 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดหนองปลิง (ขาวดีอุปถัมภ์) ซ.3043 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดหนองบัว ซ.329 ต.พระแก้ว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดหนองบัว ซ.329 ต.พระแก้ว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดหนองนาง ซ.อย. 3012 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 18250
โรงเรียนวัดหนองทางบุญ ซ.329 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดหนองเครือบุญ ซ.3470 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โรงเรียนวัดหนองกลาง ซ.อย. 5026 ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง