ค้นพบจำนวน 41 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอนุบาลนพวงศ์วิทยา ซ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ซ.ปท. 3014 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนสามัคคีวิทยา ซ.ปท. 3014 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนสามวาวิทยา ซ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง ซ.ปท. 3014 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ซ.ปท. 3013 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนพัฒนาอิสลามบำรุง(คลองบางโพธิ์) ซ.คลองบางโพธิ์ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนประชุมวิทยา ซ.346 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนอัลฟุรกอน ซ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนอนุบาลหมีน้อยแพนด้า ซ.ปท. 3020 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม ถ.ธนะรัชน์ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนวัดสุทธาวาส ซ.ปท. 3020 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ (ประชาราตรีอนุสรณ์) ซ.ปท. 3020 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว ซ.ปท. 3013 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ซ.ปท. 3014 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ซ.ปท. 3020 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนวัดบัวขวัญ ซ.ปท. 3013 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนวัดบ่อทอง ซ.346 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนวัดบ่อเงิน ซ.อบจ. ปท. 2009 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม ซ.346 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนวัดทองสะอาด ซ.ปท. 3013 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนวัดจันทาราม ซ.วัดจันทาราม ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ซ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนประชาบำรุง ซ.คูขวาง 10 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง ซ.วงแหวนรอบนอกตะวันตก ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนบ้านคลองขวางบน (เกาะแก้วอำพล) ซ.เทศบาล ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ ซ.วงแหวนรอบนอกตะวันตก ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนบัวแก้วเกษร ซ.346 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนธรรมโรจน์พินิจพัฒนา ซ.คูขวาง ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนดารุ้ลอาบิดิน (สุเหร่าแดง) ซ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนดารุ้ลยันนะฮ์ ซ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนซาอาดะห์ ซ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา ซ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ ซ.340 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร ถ.เทศบาล 6 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ซ.ปท. 3014 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนคลองลาดช้าง ซ.ปท. 3020 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนคลองพระอุดม ซ.ปท. 1030 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนคลองบางโพธิ์ ซ.สายเลียบคลองพระอุดม-ปากคลองบางโพธิ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนกันตวรรณ ซ.อบจ. ปท. 2009 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
มหาวิทยาลัยชินวัตร ซ.คูขวาง 10 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง