ค้นพบจำนวน 31 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ ซ.คลองชลประทานที่ 9 ฝั่งตะวันออก ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ซ.ปท. 4001 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา ซ.ปท. 3025 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนพุทธารักษ์ ซ.ปท. 3022 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ ซ.ปท. 5026 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนศาลาลอย ซ.3261 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดแสงมณี ซ.3261 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม ซ.รพช.ปท. 3221 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ ซ.ปท. 3007 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ซ.ปท. 1021 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดสร้างบุญ ซ.ปท. 5026 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดศรีสโมสร (พระครูสิริธรรมานุสิฐ) ซ.ปท. 3007 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ ซ.คลองชลประทานที่ 9 ฝั่งตะวันออก ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) ซ.ปท. 1021 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (ไก่หอบ) ซ.3261 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดพวงแก้ว ซ.รพช.ปท. 3221 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดโปรยฝน ซ.ปท. 3022 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดปทุมนายก ซ.ปท. 5026 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดนพรัตนาราม ซ.ปท. 3025 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล ซ.ปท. 5026 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดเจริญบุญ ซ.3261 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม ซ.คลองชลประทานที่ 9 ฝั่งตะวันออก ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส ซ.ปท. 3022 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนวัดคลองเก้า ซ.รพช.ปท. 3221 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนประชานิกรอำนวยเวทย์ ซ.ปท. 3025 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ (เหราบตย์อุทิศ) ซ.ปท. 5026 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ ซ.รพช.ปท. 3221 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ ซ.ปท. 3025 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนชุมชนบึงบา ซ.เทศบาล 9 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนคลองสิบเอ็ดศาลาครุ (เที้ยมอุปถัมภ์) ซ.ปท. 3022 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนคลองสิบสาม ซ.ปท. 5026 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง