ค้นพบจำนวน 319 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอนุบาลนพวงศ์วิทยา ซ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนอนุบาลธัญวิทยา ซ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนอนุบาลทินนโชติ ถ.,บ้านกลาง 1/4, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนอนุบาลเด่นปทุม ซ.รังสิต-นครนายก ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนอนุบาลดวงพร ถ.,คลองสาม 5/5, ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนอนุบาลดวงจิต 2 ซ.รังสิต-นครนายก 31 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนอนุบาลดวงกมล ซ.รังสิต-นครนายก ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ ซ.คลองชลประทานที่ 9 ฝั่งตะวันออก ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ซ.ปท. 4001 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ ถ.เทศบาล 1 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โรงเรียนสุลักขณะ ซ.อยู่เจริญ 8 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ซ.ปท. 3014 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนสีวลี ซ.พหลโยธิน 79 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โรงเรียนสีวลี 2 ถ.,เพิ่มพูนสุข 9, ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนสี่แยกบางเตย(แก่นจำเนียรอนุสรณ์) ซ.ปท. 1005 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ ซ.ปท. 1021 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนสิงห์ปทุมราษฎร์วิทยา ถ.,กำนันเหยิน สายเนตรงาม, ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนสารินันทน์ ถ., 2/2, ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ซ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนสายปัญญารังสิต ซ.พหลโยธิน 109 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โรงเรียนสามัคคีวิทยา ซ.ปท. 3014 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ถ.,ภัสสร 5, ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนสามวาวิทยา ซ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนสามโคก ซ.3309 ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โรงเรียนสาธิตอนุบาล ซ.บัญชา-ปราณี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนสาธิตแห่งวิทยาลัยรังสิต ถ.เอกประจิม ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง ซ.ปท. 3014 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา ถ.เอราวัณ 1 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง ซ.ปท. 3004 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนสวนอักษร ถ.,รังสิต-นครนายก 20, ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 รังสิต ถ.,เพิ่มพูนสุข 9, ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ซ.ปท. 3013 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ ซ.ปท. 4001 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนลำสนุ่น ถ.เอราวัณ 1 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา ซ.ปท. 3025 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนรังสิตวิทยา ถ., 1/13, ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี ซ.ปท. 3012 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ ซ.ปท. 3011 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนร่วมจิตประสาท ซ.ปท. 3012 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต ซ.สวายประชาราษฏร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์ ซ.นวนคร 1 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนยามีอุ๊ตตอยยิบ ซ.ปท. 3011 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนแม่พระมารีอุปถัมภ์ ซ.307 ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนเมืองเอกศึกษา ถ.เอกอุดร ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนมูลนิธิธัญวิทยา ซ.ปท. 3004 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนมูลนิธิการศึกษาประชาเจริญ ซ.อบจ. ปท. 2006 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนมัธยมหัตถสารเกษตรวิทยาคาร ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ซ.พหลโยธิน 71 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โรงเรียนมงคลพุกการาม ซ.วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวั ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ซ.ปท. 3004 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนพุทธารักษ์ ซ.ปท. 3022 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนพิทักษ์นครินทร์ ซ.345 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนพิทยนันท์ศึกษา ซ.บัญชา-ปราณี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนพัฒนาอิสลามบำรุง(คลองบางโพธิ์) ซ.คลองบางโพธิ์ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนพัฒนาวิทยา ซ.พหลโยธิน 77 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โรงเรียนพระวิสสุทธิวงส์ ซ.ลำลูกกา ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา ซ.ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ ซ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนปากคลองสอง ถ.,ไอยรา 33, ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนประยงค์ประชานุสรณ์(วัดเพิ่มทาน) ซ.วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวั ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ซ.ครสาร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนประชุมวิทยา ซ.346 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนฮีดายาตุ้ลอามีน ถ.เทศบาล 1 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โรงเรียนอุดมศึกษาพัฒนารังสิต ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนอุดมศึกษา ซ.ปท. 3010 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนอุดมวิทยา ซ.รังสิต-นครนายก 31 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ ซ.ปท. 3008 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนอัสซารุสซุนนะห์ ซ.ปท. 3006 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนอัลฟุรกอน ซ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนอัญญากฤษดานคร 19 ซ.1 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ ซ.ปท. 5026 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนอนุบาลอูนากูล ซ.เอกบูรพา 5 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ.ครสาร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนอนุบาลหมีน้อยแพนด้า ซ.ปท. 3020 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนอนุบาลสุรัชนันท์ ถ.เทศบาล 5 ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา ซ.บัญชา-ปราณี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนอนุบาลวิภารัตน์ ซ.ปทุมธานี-สามโคก-เสนา ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โรงเรียนอนุบาลลัดดาวัลย์ ซ.ลำลูกกา 11/12 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โรงเรียนอนุบาลรัตนโกสินทร์ 200 ปี ถ.,รังสิต-ปทุมธานี 12 8, ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โรงเรียนอนุบาลรังสิต ซ.รังสิต-นครนายก 29 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โรงเรียนอนุบาลรสสุคนธ์อากาศ ซ.รังสิต-นครนายก 6 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โรงเรียนอนุบาลเมืองเอก ถ.เอกทักษิณ 9 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์ ซ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โรงเรียนอนุบาลผลิใบ ซ.รังสิต-นครนายก 63 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โรงเรียนอนุบาลเปรมฤทัย ซ.ปท. 1021 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนอนุบาลปิยะรัตน์ ซ.ปท. 5026 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนอนุบาลประสานมิตร ถ.,หมู่บ้านพรร่มเย็นวิลล่า, ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โรงเรียนอนุบาลประทีป ซ.ปท. 3012 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ถ.พัฒนสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง ซ.เพียรพานิช ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิต ซ.พหลโยธิน 92 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โรงเรียนศาลาลอย ซ.3261 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โรงเรียนศาลาพัน ซ.ทางพิเศษอุดรรัถยา ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โรงเรียนศรีจิตรา ซ.พหลโยธิน 64 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โรงเรียนวันครู(2502) ซ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนวัดอู่ข้าว ซ.ปท. 3008 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนวัดอัยยิการาม ซ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนวัดอดิศร ซ.ปท. 3009 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โรงเรียนวัดหว่านบุญ ถ.,สุทธิพันธ์ 1, ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนวัดหงษ์ปทุมาวาส ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง