ค้นพบจำนวน 322 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดบัวโรย (เฉลิมราษฎร์วิทยาคาร) จ.สมุทรปราการ 10540
โรงเรียนวัดกลาง (ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา) ถ.พระยาดำรงค์ราชพลขันธ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงเรียนบางพลีพัฒนาศึกษาลัย ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงเรียนจตุพรวิทยา ซ.สุขุมวิท 113 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนอนุบาลนันทวรรณ ถ.วัดหนามแดง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงเรียนอนุบาลนนทรี ซ.ด่านสำโรง 50/5 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนอนุบาลธิติพร ซ.พัฒนาสุข 1 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนอนุบาลเทพดรุณ ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนอนุบาลเทพกร ซ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โรงเรียนอนุบาลตันติภักดิ์ ซ.สราลี ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนอนุบาลดีพร้อม ซ.ศรีด่าน 1/5 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนอนุบาลดร. กิติมา ซ.แบริ่ง 25 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ซ.3117 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โรงเรียนอนุบาลฉัตรสุดา ถ.,สุขุมวิท 35, ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนอนุบาลเจริญวัย ถ.เทศบาลสำโรงใต้ 19 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ ถ.แบริ่ง 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนอนุบาลจิตอาทร ถ.,อยู่สุข 23, ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนอนุบาลจันทนา ซ.หมู่บ้านศิริสุข 2 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนอนุบาลจตุรมุข ถ.,สำโรงเหนือ 13, ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนอนุบาลเคหะบ้านใหม่ ถ.,เทศบาลบางปู 45, ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงเรียนอนุบาลเกวลิน ซ.เมืองใหม่บางพลี 2 จ.สมุทรปราการ 10540
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ซ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ซ.บางบ่อ-คลองด่าน ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550
โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ ซ.วัดศรีวรีน้อย ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงเรียนเสงี่ยมพิทยานุกูล ซ.เทศบาลบางปู 20 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ ซ.คลองด่าน-บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงเรียนสุเหร่าบางปลา ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่(ประชาสรรค์) ถ.สุขุมวิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550
โรงเรียนสุมานัน ซ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนสุดใจวิทยา ถ.หลวงพ่อป่านสาย 1 ฝั่งเหนือ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550
โรงเรียนสุขสวัสดิ์ ซ.สุขสวัสดิ์ 72 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา ถ.,แพรกษา 11, ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงเรียนสุขเจริญผล ซ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา ซ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนสำราญวิทยา ถ.เพชรหึงษ์ ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร ซ.ราษฎร์บูรณะ-วัดคู่สร้าง ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โรงเรียนสายอนุสรณ์ ถ.,สุขสวัสดิ์ 70 5, ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงเรียนสามัคคีวิทยา ซ.สวนเกษตร ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โรงเรียนสามัคคีธรรมอิสลาม ถ.นครเขื่อนขันธ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงเรียนสาธิตบางนา ซ.หมู่บ้านกฤษดาซิตี้เล็คแอนด์ปาร์ค ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงเรียนสาขลาสุทธีอุปถัมภ์ ซ.Khlong Sapphasamit ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โรงเรียนสันติดรุณ ถ.,สุขสวัสดิ์ 70 21, ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ถ.เทพารักษ์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงเรียนสโมสรคนธรรพศิลป์ ถ.,อยู่สุข 11, ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนละมูลรอดศิริ ซ.กรุงเทพ-ชลบุรี สายใหม่ จ.สมุทรปราการ 10540
โรงเรียนล้วนพฤกษา ถ.,พัฒนาสุข 9, ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ถ.,เมืองแก้ว 4, ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก ซ.สุขสวัสดิ์ 49 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ซ.สุขสวัสดิ์ 49 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 ซ.เมืองใหม่บางพลี 2 จ.สมุทรปราการ 10540
โรงเรียนเยาวนารีคริสเตียน ถ.ทรงธรรม ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงเรียนยินดีวิทย์(แผนกอนุบาล) ซ.เมืองใหม่บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงเรียนยินดีวิทย์ ซ.เมืองใหม่บางพลี 3 จ.สมุทรปราการ 10540
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ซ.สุขุมวิม ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง ถ.,สำโรงเหนือ 4, ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ซ.ด่านสำโรง 38/1 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนมนตเสรี ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนภาษาหรรษา ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงเรียนภรวิชญ์ ถ.,แพรกษา 11, ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงเรียนไพรีขยาด ซ.หมู่บ้านสมเด็จประทาน ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ซ.อดุลย์ศาสนการ ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงเรียนพิบูลประชาบาล ซ.สุขุมวิม ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ถ.พระราชวิริยาภรณ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงเรียนพร้านิลวัชระ ถ.,สุขุมวิท 17, ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนพระสมุทรเจดีย์ ซ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โรงเรียนพระปริยัติธรรมมูลนิธิเชบ-เป้าอินทรัมพรรย์ ถ.,วัดสุคันธาวาท 9, ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง ซ.กิ่งแก้ว 60 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ถ.เทพราช-ลาดกระบัง ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โรงเรียนปากคลองมอญ ซ.วัดศรีวรีน้อย จ.สมุทรปราการ 10540
โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ ซ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โรงเรียนปัญจนะวิทย์ ถ.,โรงเรียนปัญจนะวิทย์, ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า ซ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ซ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โรงเรียนป้วยฮั้ว ถ.จักกะพาก ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนปลัดเปรียง ถ.,โรงเรียนคลองปลัดเปรี่ยง, ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงเรียนปราณีเนาวบุตร ถ.,เทศบาลบางปู 45, ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงเรียนปราณีเนาวบุตร ซ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงเรียนประภามนตรี 2 ซ.หมู่บ้านพนาสนธิ์ซิตี้ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ซ.สุขุมวิม ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงเรียนอู่ทิพย์ ซ.หมู่บ้านศิริสุข 2 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนอุ่นอารีวิทยา ซ.อุ่นอารีย์ ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ซ.หมู่บ้านศิริสุข 2 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนอำนวยวิทย์ ถ.เพชรหึงษ์ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงเรียนอาษาวิทยา ถ.ทรงธรรม ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ถ., ทิพวัล, ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ ซ.ศิริราฎษร์ศรัทธา ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนอนุสาส์นวิทยา ซ.ศิริราฎษร์ศรัทธา ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนอนุบาลอำนวยวิทย์ ถ.ศรีเขี่อนขันธ์ 2 ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงเรียนอนุบาลอาษาวิทยา ซ.อนุบาลอาษาวิทยา ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงเรียนอนุบาลอังสนา ถ.,พาร์ควิว วิลล่า 8, ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงเรียนอนุบาลอนงค์เวท ซ.รุ่งโรจน์ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงเรียนอนุบาลโสภาชาล ซ.ร่วมใจพัฒนาแบริ่ง 2/2 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนอนุบาลสุวิชา ถ., 4, ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนอนุบาลสาธิต ซ.หมู่บ้านกฤษดาซิตี้เล็คแอนด์ปาร์ค ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงเรียนอนุบาลสวนแพรกษา ซ.เทศบาลบางปู 36 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โรงเรียนอนุบาลสวนผัก ถ.ราชวินิตบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงเรียนอนุบาลสวนปากน้ำ ถ.สายลวด 2 ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ ซ.เมืองใหม่บางพลี 5 จ.สมุทรปราการ 10540
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง