ค้นพบจำนวน 62 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนมักกะสันพิทยา ซ.สุขุมวิท 1/1 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ซ.สุขุมวิท 15 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย ซ.สุขุมวิท 15 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนนานาชาติโมเดิร์น ถ.,ทวีสุข, คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์ ซ.สุขุมวิท 31 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ ถ.,สี่แยกสวัสดี, คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ซ.สุขุมวิท 15 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอูลูมิคดีนียะห์ ซ.สุขุมวิท 49/6 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน ซ.สุขุมวิท 49/14 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ซ.สุขุมวิท 23 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) ซ.สุขุมวิท 23 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนวัดภาษี ซ.เอกมัย 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนวิจิตรวิทยา ถ.,นวลน้อย, คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนสวัสดีวิทยา ถ.,สวัสดี, คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนแจ่มจันทร์ ซ.เอกมัย 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก ถ.,พร้อมศรี 2, คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเลดี้เบิร์ด ซ.สุขุมวิท 49/13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้อง ซ.ทองหล่อ 17 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนดิอเมริกันสคูลออฟแบงค์กอก ซ.สุขุมวิท 49/7 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนโรจน์เสรีอนุสรณ์ ซ.เอกมัย 15 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา ซ.ปรีดี พนมยงค์ 43 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนตะห์ซีนุ้ลอิสลาม ซ.เอกมัย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนนานาชาติเออร์ลี่เลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ ซ.สุขุมวิท 49/4 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนอนุบาลอเมริกันกรุงเทพ ซ.สุขุมวิท 49/3 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนอนุบาลทอสี ซ.ปรีดี พนมยงค์ 41 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนกันตะบุตร(พร้อมพงศ์) ซ.สุขุมวิท 35 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนเกษมโปลีเทคนิค ซ.ปรีดี พนมยงค์ 37 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย ซ.ปรีดี พนมยงค์ 37 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนเกษมพิทยา ถ.,เกษมโปลีเทคนิค (แยก 1), คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนนานาชาติเอกมัย ซ.ปรีดี พนมยงค์ 37 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนอนุบาลนพพรรณ ซ.ทองหล่อ 7 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนอนุบาลณาดรุณ ซ.สุขุมวิท 53 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเอฟเวอร์เคลฟเวอร์ ซ.สุขุมวิท 47 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนอนุบาลอุทยานเด็ก ซ.สุขุมวิท 61 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ ซ.เกษมสำราญ 2 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนอนุบาลมารี ถ.,พัฒนเวศม์ 5, คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนสุเหร่าสามอิน ถ.,อ่อนนุช 65 แยก 9, คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนนานาชาติเวลส์ล ซ.สุขุมวิท 51 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ ซ.สุขุมวิท 53 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา ซ.ทองหล่อ 2 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนนานาชาติฮารอคินเดอคาเทน ซ.เอกมัย 4 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนอนุบาลดารารัตน์ ถ.,มีสุวรรณ 3 แยก 3, พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนบัดรุ้ลมุมินีน ถ.,มีสุวรรณ 3 แยก 3, พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส ซ.ปรีดี พนมยงค์ 20 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท ซ.เอกมัย 4 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง ซ.เอกมัย 2 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนประจำอนุบาลนานาชาติ ถ.,ชัยพฤกษ์ แยก 3, พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติอาฟเตอร์-เฮ้าส์ ถ.,ชัยพฤกษ์ แยก 3, พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์เวศม์ ถ.,หมู่บ้านพิบูลย์เวศม์, พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ถ.พัฒนาการ พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนดาราดาม ถ.สุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนวัดธาตุทอง ถ.สุขุมวิท พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง ถ.,หมู่บ้านแสนสิริสุขุมวิท, พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ ถ.สุขุมวิท พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนศรีวิกรม์ ถ.สุขุมวิท พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนอิสลาม ซ.ปรีดี พนมยงค์ 4 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ ซ.ปรีดี พนมยงค์ 4 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนแสงหิรัญ ซ.สุขุมวิท 73 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260
โรงเรียนพระโขนงอาชีวะ ถ.สุขุมวิท พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเซนต์ไมเคิล ถ.,หมู่บ้านสุขุมวิทการ์เด้นซิตี้, พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ซ.ทองหล่อ 7 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร ซ.สุขุมวิท 23 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง