ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนสวนมิสกวัน ถ.โยธี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนอำนวยศิลป์ ซ.ศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนพญาไท ซ.ศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนปานะพันธ์พญาไท ซ.ศรีอยุธยา 7 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ถ.ศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ ซ.เพชรบุรี 5 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนสาธิตมัธยม ซ.เพชรบุรี 5 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถาบันโรคผิวหนัง ถ.ราชวิถี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ถ.ราชวิถี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ถ.ราชวิถี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วิทยาเขตกรุงเทพ ถ.เพชรบุรี ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง