ค้นพบจำนวน 26 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรีกรุงเทพ ซ.เพชรเกษม 98 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนเฉลิมศรีวิทยา ถ.เจริญกรุง วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนมูลนิธิสตรีไทยมุสลิม ซ.เจริญกรุง 72 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนอนุบาลสิรอักษร ซ.เจริญกรุง 83/1 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนเพาะปัญญา ถ.,เจริญกรุง 85 แยก 1, วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา ถ.,เจริญกรุง 80 แยก 2, วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนอนุบาลนรินทร ถ.,จันทน์ 51 แยก 12, วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนวัดราชสิงขร ซ.เจริญกรุง 74 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10140
โรงเรียนจินดาอักษร ซ.เจริญกรุง 91 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนอนุบาลเล็กประยูร ซ.จันทน์ 43 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนศาสนศึกษาบางอุทิศ ซ.เจริญกรุง 99 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10140
โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม ซ.จันทน์ 43 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนรักษาราชวิตร ซ.เจริญกรุง 103 บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10140
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ถ.,เจริญกรุง 80 แยก 2, บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10140
โรงเรียนอนุบาลไผ่งาม ถ.,จันทน์ 43 แยก 39, บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนวาสุเทวี ถ.,จันทน์ 43 แยก 22-1, บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา ถ.,จันทน์ 43 แยก 26-5, บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนเสริมปัญญา ซ.เจริญกรุง 105 บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10140
โรงเรียนอนุบาลสุพิศมร ซ.แฉล้มนิมิตร 12 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนอนุบาลพรประสิทธิ์ ซ.แฉล้มนิมิตร 5 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนสารสาสน์พิทยา ซ.จันทน์ 43 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนวัดจันทร์ใน ซ.เจริญกรุง 107 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนอมันนฤมิต ซ.สาธุประดิษฐ์ 28 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนวัดจันทร์นอก ถ.,พระรามที่ 3 12, บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนวัดไทร ถ.,เจริญราษฎร์ 7 แยก 29, บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนบางโคล่นอก ถ.,พระรามที่ 3 22, บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง