ค้นพบจำนวน 38 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดฝาง ถ.,บ้านพิบูลย์ 9, บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนอนุบาลแสงโสม ซ.ประชาชื่น 32 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา ซ.ประชานุกูล 3 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนวัดทองสุทธาราม ซ.ประชานุกูล 3 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง ซ.กรุงเทพ นนทบุรี 43 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนอนุบาลจุฬาศิริ ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี 46 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนอนุบาลพิริยะโยธิน ซ.ประชาชื่น 26 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนสมศรีรื่นศึกษา ซ.ประชาชื่น 22 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนชูธรรมานุสรณ์ ซ.วงศ์สว่าง 15 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม ซ.วงศ์สว่าง 11 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ ถ.,วัฒนคราม, บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม ถ.สังฆสันติสุข บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนส่งเสริมวิทยา ถ.,ประชาชื่น 6 แยก 3, บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี 21 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส(ประถม) ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี 21 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย2 ถ.,ประชาชื่น 6 แยก 16-3, บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส(มัธยม) ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี 19 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนวีระพิทยา ถ.,ชุมชนเขมาเนรมิต 3, บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนวัดสร้อยทอง ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนปิ่นวัฒนา ถ.,ประชาราษฎร์ สาย 1 28, บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนเทคนิคกรุงเทพพณิชยการ ถ.,ประชาราษฎร์ สาย 1 28, บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนกุลวรรณ ถ.,ประชาราษฎร์ สาย 1 28, บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ถ.,ประชาราษฎร์ สาย 1 19, บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนรัตนวิทยาบางซื่อ ซ.ประชาชื่น 3 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนอนุบาลเจริญจรัมพรวิทยา ถ.,สหมิตร, บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนบางโพศึกษา ถ.,ประชาราษฎร์ สาย 1 13, บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ ถ.,นำชัย, บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนประชาราษฎร์พิทยา ซ.สะพานขวา บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนพรศรีวิทยา ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา ถ.ประชาราษฎร์ สาย 2 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนพณิชยการบางโพ ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนผดุงศิษย์พิทยา ถ.ริมคลองประปาฝั่งขวา บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนอนุบาลผดุงศิษย์วิทยา ถ.เตชะวานิช บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ ถ.,ประชาราษฎร์ สาย 1 4, บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนซินไตท้ง ถ.ริมคลองประปาฝั่งซ้าย บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม ถ.เตชะวานิช บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซ.พิบูลย์สงคราม บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ ซ.พิบูลย์สงคราม บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง