ค้นพบจำนวน 39 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนสายอักษร ถ.,รามอินทรา 40 แยก 2, คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนวัดนวลจันทร์ ถ.,รามอินทรา 40 แยก 37, คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนอนุบาลสายสุดา ซ.นวลจันทร์ 29 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ ถ.,นวมินทร์ 163 แยก 15-8, คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร ถ.,นวมินทร์ 157 แยก 6, คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนไทย-อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนล ถ.,ไชน่าทาวน์, คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนยุวทูตศึกษา ซ.คลองลำเจียก 4 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนอนุบาลณฤดี ซ.นวมินทร์ 78 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนสะละมัดบำรุง ถ.,โรงเรียนคลองลำเจียก, คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนคลองลำเจียก ถ.,นวมินทร์ 111 แยก 14, คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนเบญจมินทร์ ซ.นวมินทร์ 74 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนเลิศหล้า ถ.ประเสริฐมนูกิจ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนปัฐวิกรณ์วิทยา ซ.นวมินทร์ 74 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนบดินทร์เดชา2 (สิงห์สิงหเสนี 2) ถ.,นวมินทร์ 74 แยก 9, คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนประภาสวิทยา ถ.,นวมินทร์ 42 แยก 25, คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนวัดบางเตย ถ.,นวมินทร์ 68 แยก 4, คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนอนุบาลวัดบางเตย ถ.,นวมินทร์ 68 แยก 4, คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนอนุบาลมาลีนิมล ถ., 50, คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนอนุบาลมารีนิรมล ถ., 42, คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนอนุบาลจิราวิทย์ ซ.นวมินทร์ 50 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนอนุบาลพิบูลสิน ถ.,บ่อปลา, คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนอนุบาลแก้วฤทัย ซ.นวมินทร์ 85 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนอนุบาลดรุณหรรษา ถ., 26/1, คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนอนุบาลอินทรารักษ์ ถ.,นวมินทร์ 75 แยก 5, คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนอนุบาลลูกหนู ซ.นวมินทร์ 71 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ซ.นวมินทร์ 81 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนอนุบาลรังรอง ถ., 2, คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนโสมาภา2 ถ.,ปรีชา 2 7, คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนอิสลามเจริญอุปถัมภ์ ซ.เสรีไทย 57 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ถ.,เสรีไทย 43 แยก 1, คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนคลองกุ่ม ซ.เสรีไทย 55 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนอนุบาลศรีนครพัฒนา ซ.อุเทน 1 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนเด็กเล็กอัสสลาม ซ.เสรีไทย 24 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนพระนครบริหารธุรกิจ ซ.เสรีไทย 31 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนอนุบาลเครือคล้าย ถ.เสรีไทย คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนชินวร ซ.เสรีไทย 12 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนพิชัยพัฒนา ซ.เสรีไทย 2 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โรงเรียนวัดพิชัย ซ.เสรีไทย 2 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ถ.,นวลจันทร์ 56 แยก 5, คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง