ค้นพบจำนวน 25 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนคลองบางแวก(มนต์จรัสสิงห์) ถ.,พุทธมณฑลสาย 3 3, หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนบ้านขุนประเทศ ซ.เพชรเกษม 110 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนอนุบาลบ้านทอฝัน ถ.,เพชรเกษม 116 แยก 4-1-8, หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนอนุบาลนครธน ถ.,เพชรเกษม 114 แยก 2, หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวีรสุนทร ถ.,เพชรเกษม 108 แยก 2, หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครูบริหารธุรกิจ ถ.,เพชรเกษม 110 แยก 1, หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนศึกษาสมบูรณ์อนุสรณ์ ซ.เพชรเกษม 69/1 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนอนุบาลก้องหล้า ซ.เพชรเกษม 110/4 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนเลิศหล้า ซ.เพชรเกษม 77/3 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวัดอุดมรังสี ซ.เพชรเกษม 79 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนนานาชาติเลิศหล้า ถ.,เพชรเกษม 77 แยก 2-5, หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนอนุบาลนัยนา ถ.,ชุมชนหรรษากรมที่ดิน 7, หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนอนุบาลยูรดา ถ.,เพชรเกษม 79 แยก 28-2, หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนอนุบาลยุวมิตร ถ.,สวัสดิการ 2 10, หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญาพุดตาน ถ., 7, หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนประชาบำรุง ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตวิทย์หนองแขม ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ซ.เพชรเกษม 69 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนจันทศิริวิทยา ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวัดหนองแขม(สหราษฎร์บูรณะ) ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนบ้านนายเหรียญ ถ.,แย้มผกา 2, หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล ถ.หนองแขม-วัดศรีนวล หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี ซ.เพชรเกษม 110/4 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ซ.เพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง