ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดทองศาลางาม ถ.,เพชรเกษม 20 แยก 12, ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนเผดิมศึกษา ซ.เพชรเกษม 20 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ซ.เพชรเกษม 19 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนสุภาคมศึกษา ซ.เพชรเกษม 19 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนอนุบาลวิบูลย์เสรีวิทยา ซ.เพชรเกษม 21 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวัดประดู่(พ่วงอุทิศ) ถ.,เพชรเกษม 34 แยก 4, ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์ ถ.,รัชมงคลประสาธน์ 10 แยก 2, ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนสุภาคมวิทยา ถ.,รัชมงคลประสาธน์ 10 แยก 2, ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวัดอัปสรสวรรค์ ถ.,รัชมงคลประสาธน์ 10 แยก 2, ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนสถาพรศึกษา ถ.รัชมงคลประสาธน์ ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวัดนาคปรก ซ.เทอดไท 51 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนภูมิสุขศึกษา ซ.เทอดไท 55 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนเอกประสิทธิ์ศึกษา ซ.เทอดไท 55 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง