ค้นพบจำนวน 48 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอนุบาลทองพูน ถ.,เจริญวิถี, คลองขวาง ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ ถ.,สถานีบางเสาธง, คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย ถ.,บางแวก 104 แยก 2, คลองขวาง ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวัดเกาะ ถ.,หมู่บ้านพัฒนธน, บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนอนุบาลอภิชาตบุตร์ ถ.,บางแวก 2 แยก 6, คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวัดตะล่อม ถ.,วัดตะล่อม, คลองขวาง ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร ถ.,วัดวิจิตรการนิมิตร, คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวัดกำแพง(เหรียญล้อมมานะนุกูล) ถ.,วัดกำแพง, บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์ ถ.,รักษาวงศ์, บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวัดโตนด ซ.วัดโตนด บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนตรีมิตรวิทยา ถ.,พุทธมณฑลสาย 1 6, คลองขวาง ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ซ.เพชรเกษม 48 บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวัดไชยฉิมพลี ถ.,บางแวก 69 แยก 6, บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา ถ.,เพชรเกษม 28 แยก 22, คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนสุธรรมศึกษา ถ.,เพชรเกษม 28 แยก 22, คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวัดทองศาลางาม ถ.,เพชรเกษม 20 แยก 12, ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนบางจาก(โกมณประเสริฐอุทิศ) ถ.,ร่วมพัฒนา 9, บางจาก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนสุจิณณ์วดี ถ.ราชพฤกษ์ บางจาก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนเผดิมศึกษา ซ.เพชรเกษม 20 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ซ.เพชรเกษม 19 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนสุภาคมศึกษา ซ.เพชรเกษม 19 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนอนุบาลวิบูลย์เสรีวิทยา ซ.เพชรเกษม 21 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวัดประดู่(พ่วงอุทิศ) ถ.,เพชรเกษม 34 แยก 4, ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์ ถ.,รัชมงคลประสาธน์ 10 แยก 2, ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ซ.เพชรเกษม 48 บางด้วน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนสุภาคมวิทยา ถ.,รัชมงคลประสาธน์ 10 แยก 2, ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวัดอัปสรสวรรค์ ถ.,รัชมงคลประสาธน์ 10 แยก 2, ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนผดุงกิจวิทยา ถ.พุทธมณฑลสาย 1 บางด้วน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนสถาพรศึกษา ถ.รัชมงคลประสาธน์ ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนยุวพุทธพิทยา ซ.เพชรเกษม 52 บางด้วน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนดำรงเรืองวิทย์ ซ.เพชรเกษม 46 บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนชาญกิจวิทยา ซ.เพชรเกษม 42 บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนสุจิณณ์วดี ถ.,เพชรเกษม 58 แยก 3, บางด้วน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวัดนาคปรก ซ.เทอดไท 51 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนภูมิสุขศึกษา ซ.เทอดไท 55 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนเอกประสิทธิ์ศึกษา ซ.เทอดไท 55 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ถ.,เพชรเกษม 48 แยก 7, บางด้วน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน ถ.,เพชรเกษม 52 แยก 5, บางด้วน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนอนุบาลดารวี ซ.เพชรเกษม 54 บางด้วน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวัดอ่างแก้ว(จีบปานขำ) ถ.เทอดไท บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวัดโคนอน ซ.เทอดไท 59 บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนวัดรางบัว ซ.เทอดไท 66 บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนศิลปบำรุง ซ.เทอดไท 66 บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนนีรนาทวิทยา ถ.,เพชรเกษม 39 แยก 2, บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนกรุงเทพวิจิตรศิลป์ ถ.,คานเรือ, บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โรงเรียนฐานปัญญา ถ.,ศาลธนบุรี 17 แยก 3, บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ถ.,วัดนก, คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
มหาวิทยาลัยสยาม ถ.,เพชรเกษม 36 แยก 1-1, บางจาก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง