ค้นพบจำนวน 28 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบำรุงวิชา ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 3 สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนเลิศศิลป์พิทยา ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 5 สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 5 สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ ถ.เชียงใหม่ คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดพิชัยญาติ ซ.สะพานสาธารณอุทิศ สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดทองนพคุณ ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 17 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอนุบาลเสสะเวช ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 11 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนจันทร์วิทยา ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 14 สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนศิริธนศึกษา ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 15 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนกุลสิริเทคโนโลยี ถ.ท่าดินแดง คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอนุบาลธีรชาต ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 17 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนพัฒนาวิทยา ถ.อิสรภาพ สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนไทยซิกข์นานาชาติกรุงเทพฯ ถ.,แม่กิมลั้ง, สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนมิตรพลพณิชยการ ซ.เจริญรัถ 30 คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนภาษานุสรณ์ธนบุรี ซ.เจริญนคร 10 คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดทองเพลง ถ.,เย็นจิตร, คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดสุวรรณ ซ.เจริญนคร 9 คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส ซ.ตรอกปทุมวิทยา คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนมานะวิทยา ซ.ตรอกมานะวิทยา คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอนุบาลบ้านไทย ซ.เจริญนคร 16 คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี ซ.กรุงธนบุรี 6 บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอนุบาลศันสนีย์ ซ.เจริญนคร 23 บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอนุบาลนันพิทยา ซ.เจริญนคร 26 บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดเศวตฉัตรวรวิหาร ซ.เจริญนคร 25 บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดสุทธาราม ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ ซ.เจริญนคร 46 บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ถ.เชียงใหม่ คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ซ.เจริญนคร 9 คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง