ค้นพบจำนวน 26 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนสุโรจน์วิทยา ถ.อิสรภาพ วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดดีดวด ถ.,จรัญสนิทวงศ์ 12, วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ซ.อิสรภาพ 29 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนชาตศึกษา ถ.,จรัญสนิทวงศ์ 12 แยก 6, วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอนุบาลรุจิโรจน์ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 11 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ถ.,จรัญสนิทวงศ์ 12 แยก 6, วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม ซ.จรัญสนิทวงศ์ 10 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนเสสะเวชวิทยา ถ.,จรัญสนิทวงศ์ 7/1, วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดเจ้ามูล ซ.จรัญสนิทวงศ์ 8 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดราชสิทธาราม ซ.อิสรภาพ 21 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดท่าพระ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 4 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนแสงมณี ซ.เทวะทหะคาม วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอยู่วิทยา ซ.เพชรเกษม 4 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ซ.เพชรเกษม 2 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนสตรีจารุวัฒนานุกูล ซ.จำเนียรสุข 3 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอนุบาลวรพิม ซ.เพชรเกษม 14 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอนุบาลสายประสิทธิ์วิทยา ถ.เพชรเกษม วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา ถ.เพชรเกษม วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยาพณิชยการ ถ.,เพชรเกษม 11, วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนประสาทวิทยาอนุชน ถ.,เพชรเกษม 11, วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนพณิชยการกรุงเทพฯ ซ.เพชรเกษม 18 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวิบูลย์บริหารธุรกิจ ซ.เพชรเกษม 18 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอนุบาลวิบูลย์เสรีวิทยา ซ.เพชรเกษม 18 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ซ.เพชรเกษม 15 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี ซ.เพชรเกษม 15 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ซ.พาณิชยการธนบุรี 22 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง