ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดนาคกลาง ถ.,อิสรภาพ 42 แยก 5, วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนทวีธาภิเษก ถ.,อิสรภาพ 42 แยก 3, วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนกรุงธนวิทยาภวัน ถ.,อิสรภาพ 42 แยก 3, วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนประถมทวีธาภิเษก ซ.วังเดิม 8 วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนเผือกวิทยาประสาธน์ ซ.วังเดิม 8 วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนพณิชยการราชดำเนินกรุงเทพ-ธนบุรี ซ.อิสรภาพ 40 วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนพลาธิการ ถ.วังเดิม วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร ซ.อรุณอมรินทร์ 8 วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม ซ.วังเดิม 2 วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง