ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดประดิษฐาราม ซ.อิสรภาพ 17/1 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนมัธยมสาธิตบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ.อิสรภาพ 15 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) ซ.ตรอกจิตรสมาน หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนสหบำรุงวิทยา(มูลนิธิ) ซ.อิสรภาพ 15 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ ถ.,วัดใหญ่ศรีสุพรรณ 2, หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนสามัคคีธรรม ถ., 5 อพาร์ทเม้นท์เอสแอนด์พี, หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ถ.,นายลอย, หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ.อิสรภาพ 15 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง