ค้นพบจำนวน 63 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ ถ.เทศบาล สาย 1 วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอนุบาลซางตาครู้ส ถ.เทศบาล สาย 1 วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ถ.เทศบาล สาย 1 วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอนุบาลสหศิลป์ ถ.อรุณอมรินทร์ วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนแสงอรุณ ถ.,วัดกัลยาณ์, วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอนุบาลพัชรินทร์พร ถ.,กัลยาณ์ 3, วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอนุบาลสายทอง ถ.เทศบาล สาย 1 วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนไกรวิทย์อนุสรณ์ ถ.,วัดกัลยาณ์, วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณธนบุรี ถ.,วัดกัลยาณ์, วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดประยูรวงศ์ ถ.เทศบาล สาย 1 วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์ ถ.เทศบาล สาย 1 วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ถ.เทศบาล สาย 1 วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณ์ศึกษา ถ.เทศบาล สาย 1 วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวชิรานุบาล ซ.อรุณอมรินทร์ 2 วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนศึกษานารี ซ.อรุณอมรินทร์ 2 วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดประดิษฐาราม ซ.อิสรภาพ 17/1 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนมัธยมสาธิตบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ.อิสรภาพ 15 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) ซ.ตรอกจิตรสมาน หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนสหบำรุงวิทยา(มูลนิธิ) ซ.อิสรภาพ 15 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ ถ.,วัดใหญ่ศรีสุพรรณ 2, หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนสามัคคีธรรม ถ., 5 อพาร์ทเม้นท์เอสแอนด์พี, หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดเวฬุราชิน ซ.เทอดไท 2 บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนสหนิยมวิทยา ถ.,ริมทางรถไฟ 1, บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดอินทาราม ถ.เทอดไท บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดราชคฤห์ ซ.เทอดไท 14 บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอนุบาลบัวเทพ ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 7 บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ซ.เทอดไท 20 ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนผดุงประชาศึกษา ซ.เทอดไท 22 ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดโพธินิมิตร ซ.เทอดไท 19 บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนจรวยพรวิทยา ถ.ราชพฤกษ์ บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนกงลี้จงซัน ซ.เทอดไท 23 ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนมังคละศึกษา ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 9 สำเหร่ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 4 บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนพรประสาทวิทยา ถ.เทอดไท ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดขุนจันทร์ ซ.เทอดไท 28 ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ถ.วุฒากาศ ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัฒนะศึกษา ถ.วุฒากาศ ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนมณีวิทยา ถ.ราชพฤกษ์ บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนสตรีกุหลาบธนบุรี ถ.รัชดาภิเษก ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนกันตทาราราม ถ.รัชดาภิเษก ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดบางสะแกนอก ซ.เทอดไท 33 ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนจารุศิลป์ ซ.เทอดไท 33 ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนน้ำชนชนานุกูล ซ.เทอดไท 23 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดกระจับพินิจ ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 22 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอำนวยศิลป์ศึกษา ซ.วุฒากาศ 16 ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนนฤดีศึกษา ถ.,สุทธาราม 12, สำเหร่ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย ซ.วุฒากาศ 24 ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดบางสะแกใน ถ.,เทอดไท 33 แยก 2, ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนมนตรีวิทยา ซ.วุฒากาศ 25 ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนเกื้อวิทยา ซ.เจริญนคร 48 สำเหร่ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอำนวยวงศ์วิทยา ซ.เจริญนคร 48 สำเหร่ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดราชวรินทร์ ถ.,สุทธาราม 12, สำเหร่ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนประจักษ์วิทยา ซ.รัชดาภิเษก 5 ดาวคะนอง ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดบางน้ำชน ถ.เจริญนคร สำเหร่ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนศิริรักษ์วิทยา ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 34 ดาวคะนอง ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดบุคคโล ซ.เจริญนคร 63 ดาวคะนอง ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนอนุบาลอำไพวานิช ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 40 ดาวคะนอง ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนวัดดาวคะนอง ซ.เจริญนคร 65 ดาวคะนอง ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนอง ซ.เจริญนคร 65 ดาวคะนอง ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ถ.,นายลอย, หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 22/1 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ถ.เทศบาล สาย 2 วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ.อิสรภาพ 15 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง