ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดจักรวรรดิ ถ.จักรวรรดิ จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โรงเรียนกุศลสมาคมวิทยาลัย ซ.ตรอกวัดกุศลสมาคร สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โรงเรียนเผยอิง ซ.ตรอกโรงโคม จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โรงเรียนมังกุจิ้นเตอะกุงเซียะ ซ.ตรอกข้าวสาร สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ถ.กลันตัน ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ถ.,วานิช 1, สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โรงเรียนมหาวีรานุวัตร ถ.,สุกร, ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โรงเรียนวัดปทุมคงคา ถ.,คลองถมปทุมคงคา, สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โรงเรียนกุหลาบวิทยา ถ.,วานิช 2, ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ซ.ตรอกศาลเจ้าโรงเกือก ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ ถ.,บพิตรพิมุข, จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง