ค้นพบจำนวน 22 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดโสมนัส ถ.,วัดโสมนัส, วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โรงเรียนมัธยมวัดโสมนัส ซ.นครสวรรค์ 7 วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โรงเรียนเจริญศึกษา ถ.นครสวรรค์ วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โรงเรียนสตรีจุลนาค ถ.นครสวรรค์ วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โรงเรียนสิตารามวิทยา ถ.ดำรงรักษ์ คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โรงเรียนวัดสระเกศ ถ.จักรพรรดิพงษ์ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยา ถ.โภคี คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ถ.,ไพศาลศิลป์, คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตวิทยา ซ.ตรอกหม่อมเชื่อม คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร ถ.,บ้านบาตร, บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โรงเรียนประสาทวุฒิ ถ.,บ้านบาตร, บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โรงเรียนวัดดิสานุการาม ถ.ดิสมาร์ค วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา ถ.ดิสมาร์ค วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ ถ.คลองถมวัดพิเรนทร์ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ถ.กรุงเกษม วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ถ.,มังกร 1, ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โรงเรียนวัดคณิกาผล ซ.มังกร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โรงเรียนสายปัญญา ถ.วังเจ้าสาย ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ถ.,บ้านบาตร, บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก ถ.บำรุงเมือง คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ถ.เจ้าคำรพ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ถ.,ไพศาลศิลป์, คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง