ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ถ.พระราม 1 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ถ.พญาไท ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนปวโรฬารวิทยา ถ.พระราม 4 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ถ.พญาไท ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง