ค้นพบจำนวน 33 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดบรมนิวาส ถ.,พระราม 6 15, รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนวัดชัยมงคล ถ.บรรทัดทอง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10400
โรงเรียนสตรีศรีบำรุง ถ.,โรงเรียนสตรีศรีบำรุง, รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนวัดสระบัว ถ.รองเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ถ.พระราม 1 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ ถ.,ชิดลม, ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนอนุบาลสุนรา ถ.,พระราม 6 4, รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนสีตบุตรบำรุง ถ.จรัสเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ถ.หลังสวน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนนานาชาติมัลเบอร์รี่เฮ้าส์ ถ.,ต้นสน, ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนวัดดวงแข ถ.,วัดดวงแข, รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ถ.พญาไท ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนสวนหลวงวิทยา ซ.จุฬาฯ 9 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนอาร์ซีอินเตอร์เนชั่นแนลสคูล ซ.ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา ถ.,สุนทรพิมล, รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม ซ.บัณฑิตวิทยาลัย วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐ ซ.หลังสวน 5 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนปทุมวัน ซ.จุฬาฯ 36 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม ถ.,จุฬาลงกรณ์ 42, วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ถ.,ร่วมฤดี 5, ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนสวนลุมพินีกรุงเทพมหานคร ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนปวโรฬารวิทยา ถ.พระราม 4 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500
โรงเรียนปลูกจิต ซ.ปลูกจิตร 1 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โรงเรียนอนุบาลสุนี ถ.,ปลูกจิต, ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10120
โรงเรียนไทย-จีนศึกษา ถ.พระราม 4 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10120
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วิทยาเขตปทุมวัน ซ.เกษมสันต์ 3 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10400
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศศินทร์) ซ.จุฬาฯ 12 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ซ.จุฬาฯ 12 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ถ.พญาไท ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง