ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนหนองจอกกงลิมฮัวเคียว ถ.,บุรีภิรมย์ 3, กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ์) ถ.เลียบวารี กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา ถ.,บุรีภิรมย์ 7, กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ถ.เลียบวารี กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนยามาดารุสลาม ถ.,ชมทายาท, กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนเซนต์เทเรซ่า ถ.สังฆสันติสุข กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนสามแยกท่าไร่ ถ.สังฆสันติสุข กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนอนุสรณ์กอดีรี ถ.สังฆสันติสุข กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนนีลราษฎร์อุปถัมภ์ ถ.สังฆสันติสุข กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนหลวงแพ่ง(บำรุงรัฐกิจ) ถ.สังฆสันติสุข กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนผลลีรุ่งเรือง ซ.Thanon Suwinthawong กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ถ.เชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง