ค้นพบจำนวน 61 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี ซ.คลองสิบสาม คลองสิบสอง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนวัดสีชมพู ถ.,เกตุวิเชียร, คลองสิบ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนวัดพระยาปลา ถ.ประชาสำราญ คลองสิบสอง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด ถ.,อีหม่ามน่าวาวี, คลองสิบ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนวัดแสนเกษม ถ.คลองสิบสาม คลองสิบสอง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้า ถ.คลองเก้า คลองสิบ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ ถ.คู้-คลองสิบ คลองสิบ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ ซ.คลองสิบ-สิบสี่ 5 คู้ฝั่งเหนือ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนวัดสามง่าม ถ.,คลองเก้า 3, คลองสิบ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนลำบุหรี่พวง ถ.,สนิทสุริวงค์, คลองสิบ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์ ถ.ยังพัธนา หนองจอก หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนอัลมะฮีฎอดุลอิสาบียะลำหิน ถ.คู้-คลองสิบ คู้ฝั่งเหนือ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนลำเจดีย์ ถ.,คู้คลองสิบ 4, คู้ฝั่งเหนือ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ ถ.คลองสิบสาม หนองจอก หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนอัดดีนุนนะซิหะฮ์ ถ.คลองสิบสาม หนองจอก หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนหะดีกอตุ้ลอุลูม ถ.,เลียบคลองสิบสาม ฝั่งงตะวันออก, หนองจอก หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ซ.มิตรไมตรี 4 หนองจอก หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ซ.มิตรไมตรี 4 หนองจอก หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนอิสลามอนุเคราะห์ ซ.มิตรไมตรี 3 หนองจอก หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนหนองจอกกงลิมฮัวเคียว ถ.,บุรีภิรมย์ 3, กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ์) ถ.เลียบวารี กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนซีนะห์อุปถัมภ์ ถ.มิตรไมตรี หนองจอก หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา ถ.,บุรีภิรมย์ 7, กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ถ.เลียบวารี กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนบ้านเจียรดับ ซ.เลียบวารี 32 โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนสุเหร่าใหม่ ถ.ผดุงพันธ์ หนองจอก หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนสลามมุดดีน ถ.เลียบวารี โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนยามาดารุสลาม ถ.,ชมทายาท, กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนฮาซานั้ลเอี๊ยะห์ซาน(ภักดีธรรม) ถ.เลียบวารี โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนเซนต์เทเรซ่า ถ.สังฆสันติสุข กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนสุเหร่าคู้วิทยา ถ.เลียบวารี โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง ถ.ผดุงพันธ์ หนองจอก หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร ถ., ห้าพี่น้อง, โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนสามแยกท่าไร่ ถ.สังฆสันติสุข กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนอนุสรณ์กอดีรี ถ.สังฆสันติสุข กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนนีลราษฎร์อุปถัมภ์ ถ.สังฆสันติสุข กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนอิสลามลำไทร ถ.ลำไทร โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนสุเหร่านาตับ ซ.เลียบคลองลำหิน โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว ซ.ลำอีรั้ว โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย ซ.เชื่อมสัมพันธ์ 25 โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนหลวงแพ่ง(บำรุงรัฐกิจ) ถ.สังฆสันติสุข กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ซ.ธรรมรัตน์ ลำต้อยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก ถ.สุวินทวงศ์ โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนสุเหร่าลำแขก ถ.สุวินทวงศ์ ลำผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร ถ.,วังสตัง, ลำผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนคลองสอง ถ.,สามารถ, ลำต้อยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไทสุวินทวงค์ ถ., 16, ลำผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนผลลีรุ่งเรือง ซ.Thanon Suwinthawong กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนลำผักชี ถ.ฉลองกรุง ลำผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ซ.ฟลอรา ทิวลิป 14 ลำผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนบดินทร์เดชา4 (สิงห์สิงหเสนี 4) ถ.,พูนทรัพย์, ลำต้อยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ ถ.,ร่วมพัฒนา 4, ลำผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม ถ.ร่วมพัฒนา ลำต้อยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนดารุ้ลอีบาดะห์ ถ.,ร่วมพัฒนา 1, ลำต้อยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนสังฆประชานุสรณ์ ถ.,ลำพะอง 4, ลำผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง ถ.วิบูลย์สาธุกิจ ลำต้อยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ถ.,ร่วมพัฒนา 4, ลำผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ถ.เชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14(น้ำรักษ์ประชาสรรค์) ถ.เลียบคลองสิบสี่ฝั่งตะวันตก คลองสิบสอง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนอนุบาลรัชณู ถ.วิบูลย์สาธุกิจ ลำต้อยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ ถ.วิบูลย์สาธุกิจ ลำต้อยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง