ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล ถ.สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนวัดราชผาติการาม ถ.ราชวิถี วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนโยนออฟอาร์คเทคโนโลยี ถ.,สามเสน 13, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์ ถ.,สามเสน 13, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนโยนออฟอาร์ค ถ.,สามเสน 13, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนพันธะศึกษา ถ.สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์ ถ.,สามเสน 13, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนพันธะศึกษาแผนกมัธยม ถ.,สามเสน 11, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนโยนออฟอาร์คแผนกอนุบาล ถ.,สามเสน 11, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ ถ.,สามเสน 11, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนคอนเซ็ปชัญ ซ.มิตรคาม วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ถ.สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนวัดราชาธิวาส ถ.,สามเสน 9, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร ซ.ศรีอยุธยา 21 วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์ ถ.ศรีอยุธยา วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ถ.สุโขทัย วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิระพยาบาล ถ.ขาว วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช ถ.ศรีอยุธยา วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ ถ.สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง