ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดมหาธาตุ ถ.พระจันทร์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนผู้ใหญ่พระตำหนักสวนกุหลาบ(วิทยาลัยในวังชาย) ถ.สนามไชย พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ถ.ท้ายวัง พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนวัดพระเชตุพน ถ.มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนเสนารักษาดินแดน ถ.พระพิพิธ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ ถ.,เศรษฐการ, พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนวัดราชบพิธ ถ.สนามไชย พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนราชินี ซ.สุขุมวิท 23 พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพ ถ.ราชินี พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถ.16 สิงหา พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ถ.มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
มหาวิทยาลัยศิลปากร ถ.มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง