ค้นพบจำนวน 47 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนสตรีวรนาถ ซ.เทเวศร์ 2 บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนวัดอินทรวิหาร ซ.สามเสน 10 บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนวัลยา ถ.,สิริเศรษฐนนท์, บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนสวนเด็ก ซ.เทเวศร์ 3 บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม ถ.กรุงเกษม บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนวัดใหม่อมตรส ซ.สามเสน 8 บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริ์ ถ.กรุงเกษม บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนวัดสังเวช ถ.ลำพู วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนวชิรมกุฏิ ถ.ประชาธิปไตย บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนสมสงวน ซ.สามเสน 2 บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนอนุกูล ซ.ตรอกสุเหร่า ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนวัดตรีทศเทพ ถ.,ข้างวัดตรีทศเทพ, บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนวัดชนะสงคราม ซ.ตรอกระษาปน์ ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ถ.ดินสอ บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ถ.วัดปรินายก บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนพิมานวิทย์ ถ.,ดำเนินกลางเหนือ, ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนสตรีวิทยา ถ.ดินสอ บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนวัดมหาธาตุ ถ.พระจันทร์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนวัดราชนัดดา ถ.,ข้างวัดราชนัดดา, บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนพระนครพณิชยการ ซ.บุญศิริ ศาลเจ้าพ่อเสือ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนสุพมาศพิทยาคม ซ.ตรอกวัดราชนัดดา บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนตะละภัฎศึกษา ซ.ตรอกช่างทอง ศาลเจ้าพ่อเสือ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ถ.,ศิริโสภา, สำราญราษฎร์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนภารตวิทยาลัย ถ.,ศิริชัย 1, สำราญราษฎร์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนสุทัศน์วิทยา ถ.ตีทอง วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนราชบพิธ ซ.ตรอกสุขา 1 วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนวัดราชบพิธ ถ.ราชบพิธ วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนวัดสุทัศน์ ถ.อุณากรรณ์ วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนแสนยานุกรวิทยา ถ.เฟื่องนคร วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนผู้ใหญ่พระตำหนักสวนกุหลาบ(วิทยาลัยในวังชาย) ถ.สนามไชย พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ถ.ท้ายวัง พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนวัดพระเชตุพน ถ.มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนเสนารักษาดินแดน ถ.พระพิพิธ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนอนุบาลสมบัติดรุณ ซ.ศาลเจ้าบ้านหม้อ วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ ถ.,เศรษฐการ, พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนวัดราชบพิธ ถ.สนามไชย พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนวัดราชบูรณะ ถ.ตรีเพชร วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ถ.บ้านหม้อ วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โรงเรียนราชินี ซ.สุขุมวิท 23 พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ถ.พระสุเมรุ ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพ ถ.ราชินี พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ถ.บูรณศาสตร์ บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถ.บ้านหม้อ วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถ.16 สิงหา พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ถ.มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
มหาวิทยาลัยศิลปากร ถ.มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง ถ.ตรีเพชร วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง