ค้นพบจำนวน 1,817 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 19
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล ถ.สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนระเบียบวิทยา ถ.,พหลโยธิน 58 แยก 50, สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนวัดฝาง ถ.,บ้านพิบูลย์ 9, บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โรงเรียนวัดบางกระเจ้ากลาง ถ.,พระรามที่ 3 52, ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10110
โรงเรียนวัดคลองชัน ซ.สายไหม 85 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี ซ.คลองสิบสาม คลองสิบสอง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนฐานเทคโนโลยี ถ.,พระรามที่ 2 100, แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โรงเรียนอนุบาลน้องหนู ถ.,พิพรพงษ์ 9, สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10003
โรงเรียนพหลโยธิน(พ่วงเจริญอุปถัมภ์) ซ.วิภาวดีรังสิต 45 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10003
โรงเรียนเปรมประชา ถ.กำแพงเพชร 6 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10003
โรงเรียนกรุงเทพวิเทศศึกษา ถ.นาวงประชาพัฒนา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โรงเรียนอนุบาลธรรมาภรณ์ ถ.เดชะตุงคะ สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา(ทุ่งสีกัน) ถ.เดชะตุงคะ สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โรงเรียนเจริญวิทย์ศึกษา ซ.เดชะตุงคะ 4 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โรงเรียนซอยแอนเน็กซ์กรุงเทพมหานคร ถ.,พหลโยธิน 58 แยก 50, สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนอนุบาลปิยะวิทย์ ถ.,พหลโยธิน 58 แยก 20, สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนอนุบาลจุฬาทิพย์ ซ.พหลโยธิน 56 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ซ.สรณคมน์ 28 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โรงเรียนวัดสีชมพู ถ.,เกตุวิเชียร, คลองสิบ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนสายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์) ซ.สายไหม 43 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญวิจิตร ถ.,พหลโยธิน 54/1 แยก 3, สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนใจรักอนุบาล ซ.สรณคมน์ 7 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โรงเรียนอนุบาลเกษร ถ.,สรงประภา 14 แยก 1-2, สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โรงเรียนอนุบาลดวงธรรม ถ.ประชาอุทิศ สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง(มารีสวรรค์) ถ.,สรงประภา 5 แยก 2, สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ถ.,สรงประภา 1 แยก 2, สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โรงเรียนวรนาภวิทยา ซ.สายไหม 73 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนอนุบาลบ้านอัมรินทร์ ซ.สายไหม 15 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์) ซ.ประชาอุทิศ 6 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โรงเรียนผ่องเพ็ญวิทยาดอนเมือง ถ.,สรงประภา 1 แยก 4-3, สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โรงเรียนอนุบาลหงษ์ทอง ซ.สายไหม 24 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนผู้ใหญ่วัดดอนเมือง ถ.เชิดวุฒากาศ สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ) ซ.เชิดวุฒากาศ 13 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โรงเรียนวัดหนองใหญ่ ถ.,โรงเรียนวัดหนองใหญ่, สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนวัดศรีสุก(แย้มเยื้อนอุปถัมภ์) ถ.ไมตรีจิตร สามวาตะวันออก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โรงเรียนประชานุกูล(ขำสนิทอนุเคราะห์) ถ.,พหลโยธิน 54/1 แยก 8, สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนวัดลำกะดาน ถ.นิมิตใหม่ สามวาตะวันออก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โรงเรียนอนุบาลมะลิวรรณวิทยา ถ.,พหลโยธิน 54/1 แยก 8, สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนวิภาวดีบริบาล ซ.ช่างอากาศอุทิศ 14 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โรงเรียนอนุบาลรุ่งรัศมี ถ.,บูรพา 18 6, สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา ถ.,ช่างอากาศอุทิศ 10 แยก 1-2-4, สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โรงเรียนวัดพระยาปลา ถ.ประชาสำราญ คลองสิบสอง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนอนุบาลบริบูรณ์ศิลป์ ถ.,ช่างอากาศอุทิศ 10 แยก 1-2-2, สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ถ.,ช่างอากาศอุทิศ 8 แยก 6, สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด ถ.,อีหม่ามน่าวาวี, คลองสิบ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่ ซ.ไมตรีจิต สามวาตะวันออก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ถ.วัดเวฬุวนาราม สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โรงเรียนอนุบาลบ้านมิตรไมตรีจิต ซ.ไมตรีจิต 7 สามวาตะวันออก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ซ.รณนภากาศ 7 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนเมืองทองนคร ซ.แสนหวี 1 ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โรงเรียนรวมสายวิทยากร ถ.พหลโยธิน สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม ถ.,พหลโยธิน 54/1 แยก 4, คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนสุเหร่าสามวา ซ.หทัยราษฎร์ 40 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โรงเรียนระเบียบศึกษา ถ.,พหลโยธิน 54/1 แยก 4, คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนวัดแสนเกษม ถ.คลองสิบสาม คลองสิบสอง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ซ.เวชยันต์รังสฤษฎิ์ คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้า ถ.คลองเก้า คลองสิบ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา ถ.,พหลโยธิน 54/1 แยก 4-8, คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ ถ.คู้-คลองสิบ คลองสิบ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ ซ.โกสุมรวมใจ 14 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โรงเรียนออเงิน ถ.เพิ่มสิน ออเงิน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา2 ซ.นิมิตใหม่ 64 สามวาตะวันออก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โรงเรียนอนุบาลสว่างวรรณ ถ.,กำแพงเพชร 6 7 แยก 16, ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒนา ถ.,สุขาภิบาล 5 64, ออเงิน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา2 ถ.,กำแพงเพชร 6 7 แยก 17-1, ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โรงเรียนบ้านหนองระแหง ซ.หนองระแหง 7 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา ถ.เพิ่มสิน สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา1 ซ.โกสุมรวมใจ 1 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โรงเรียนอนุบาลอรณิชา ถ.,กำแพงเพชร 6 7 แยก 4-1, ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ ถ.,พหลโยธิน 54 แยก 4, คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ ซ.คลองสิบ-สิบสี่ 5 คู้ฝั่งเหนือ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ ถ.,พหลโยธิน 52 แยก 11, คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนอนุบาลอัฏฐกาล ถ.พหลโยธิน อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนอนุบาลดวงจิต ถ.,กำแพงเพชร 6 5 แยก 2, ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา75 ซ.วัชรพล 4 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ถ.ไทยรามัญ สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โรงเรียนวัดสามง่าม ถ.,คลองเก้า 3, คลองสิบ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนลำบุหรี่พวง ถ.,สนิทสุริวงค์, คลองสิบ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์ ถ.ยังพัธนา หนองจอก หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนวัดหลักสี่ ถ.,กำแพงเพชร 6 5 แยก 3, ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โรงเรียนขุมทองวิทยา ซ.หทัยราษฎร์ 39 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์ ถ., 8, อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนวัดแป้นทอง(สามวาวิทยา) ซ.หทัยราษฎร์ 39 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม(พิบูลสงคราม) ถ.,พหลโยธิน 52 แยก 43, คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนอัลมะฮีฎอดุลอิสาบียะลำหิน ถ.คู้-คลองสิบ คู้ฝั่งเหนือ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนวัดพรพระร่วงประสิทธิ์ ถ.,สุขาภิบาล 5 32 แยก 3, ออเงิน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนอนุบาลรัตนฉัตร ถ., 2/2, อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนทุ่งสองห้อง(คุปตัษเฐียรอุทิศ) ถ.,แจ้งวัฒนะ 13 แยก 3-2-12, ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โรงเรียนอนุบาลพิมลทิพย์ ถ.,ฝนทอง 3, อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนเจริญผลวิทยา ถ.แจ้งวัฒนะ ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โรงเรียนฟุตบอลนานาชาติ(ประเทศไทย) ถ.,หมู่บ้านวิลล่า อะคาเดีย วัชรพล, ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนเทคนิค-พณิชยการรัตนโกสินทร์ ซ.แจ้งวัฒนะ 3 ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โรงเรียนบ้านบัวมล(เจริญราษฎรอุทิศ) ถ.,สุขาภิบาล 5 30, ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนภูมิไพโรจน์พิทยา ถ.พหลโยธิน อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนลำเจดีย์ ถ.,คู้คลองสิบ 4, คู้ฝั่งเหนือ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ ถ.วัชรพล ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนบ้านแบนชะโด ซ.แบนชะโด 2 ทรายกองดินใต้ คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด ถ.นิมิตใหม่ สามวาตะวันออก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ถ.พหลโยธิน อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ถ.แจ้งวัฒนะ อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง