ค้นพบจำนวน 8,761 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 88
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 999 ถ.พุทธมณฑล สาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วิทยาลัยพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช พิษณุโลก 90/6 ซ.ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี 39 ถ.ติวานนต์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครสวรรค์ ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 653 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล ถ.สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ซ.U-thong Rd ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โรงเรียนวัดเสาหิน ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โรงเรียนวัดวังแร่ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 73110
โรงเรียนวัดปรีดาราม ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โรงเรียนวัดบัวโรย (เฉลิมราษฎร์วิทยาคาร) จ.สมุทรปราการ 10540
โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนวัดท่าเสา (อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โรงเรียนวัดกลาง (ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา) ถ.พระยาดำรงค์ราชพลขันธ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โรงเรียนบ้านหัวดง ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 72180
โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 10540
โรงเรียนบางพลีพัฒนาศึกษาลัย ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงเรียนเทศบาล 4 (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนเจ็ดริ้ว (สาครกิจโกศล) ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โรงเรียนจตุพรวิทยา ซ.สุขุมวิท 113 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนคี่ตี้ ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
โรงเรียนอนุบาลในฝัน ซ.3211 จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนอนุบาลเนินขาม ซ.3211 จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนอนุบาลนิตา ถ.,งามวงศ์วาน 12, ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงเรียนอนุบาลนารีวัฒนา ซ.สส. 6002 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โรงเรียนอนุบาลนันทวรรณ ถ.วัดหนามแดง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โรงเรียนอนุบาลน้อมจิตต์ ซ.เดิมบาง ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนอนุบาลนพวงศ์วิทยา ซ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โรงเรียนอนุบาลนนทรี ซ.ด่านสำโรง 50/5 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ถ.,ประชาราษฎร์ 19, ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์มณีสัตย์บุษย์ ซ.สวรรค์วิถี 61 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ถ.ปานพลอย ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โรงเรียนอนุบาลนครนายกสายชั้นอนุบาล ซ.ศรีเมือง ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนอนุบาลนครนายก ซ.ศรีเมือง ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนอนุบาลนครนายก(ศรีประชานคร) ซ.นครนายก-รังสิต 3/1 ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนอนุบาลธิติพร ซ.พัฒนาสุข 1 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนอนุบาลธัญวิทยา ซ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนอนุบาลธัญรดา ซ.1074 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
โรงเรียนอนุบาลธัญญาภรณ์ ซ.Bang Kruai-Sai Noi ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนอนุบาลธัญญาดา ซ.พหลโยธิน จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ ถ.พิทักษ์บุญยงค์ ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนอนุบาลธนพร ซ.จันทร์ทองเอี่ยม ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม ถ.โกวิทพิศวง ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลไทรน้อย ซ.นบ. 6027 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 ซ.สระบาป ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
โรงเรียนอนุบาลเทพดรุณ ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนอนุบาลเทพกร ซ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม ซ.1048 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
โรงเรียนอนุบาลทิพยา ถ.คชเสนีย์ ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนอนุบาลทิพยา 2 ถ.คชเสนีย์ ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โรงเรียนอนุบาลทินนโชติ ถ.,บ้านกลาง 1/4, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ซ.2256 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230
โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง ซ.311 ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ซ.1119 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง ซ.3509 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) ซ.ราชสุภาวดี 3 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ ซ.พจ. 2026 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โรงเรียนอนุบาลทหารบกจังหวัดลพบุรี ซ.วัดไก่ 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา ซ.กพ. 4004 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190
โรงเรียนอนุบาลทรายทอง ถ.,ทรายทองนิเวศน์ 6, ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร ซ.3356 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190
โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า ถ.พหลโยธิน ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
โรงเรียนอนุบาลตันติภักดิ์ ซ.สราลี ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) ซ.113 จ.พิจิตร 66110
โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า ซ.35 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ถ.นครอินทร์ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โรงเรียนอนุบาลเด่นปทุม ซ.รังสิต-นครนายก ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนอนุบาลดีพร้อม ซ.ศรีด่าน 1/5 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ซ.3350 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) ซ.3267 ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210
โรงเรียนอนุบาลดอนเจดีย์ ซ.322 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
โรงเรียนอนุบาลดวงพร ถ.,คลองสาม 5/5, ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนอนุบาลดวงใจ ถ.,งามวงศ์วาน 23 แยก 11/10, ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โรงเรียนอนุบาลดวงจิต 2 ซ.รังสิต-นครนายก 31 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว ซ.340 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนอนุบาลดวงกมล ซ.รังสิต-นครนายก ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โรงเรียนอนุบาลดรุนานุกูลลานกระบือ ซ.1278 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
โรงเรียนอนุบาลดร. กิติมา ซ.แบริ่ง 25 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว) ซ.1069 จ.พิจิตร 66210
โรงเรียนอนุบาลณัฐชา ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร ซ.พหลโยธิน ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
โรงเรียนอนุบาลไชโย(วัดสระเกษอาทรสิกรการอุปถัมภ์) ซ.AH2 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
โรงเรียนอนุบาลโชตะนันท์ ถ.บางใหญ่ซิตี้ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) ซ.225 ต.ทับกฤชใต้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60250
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ซ.3473 จ.นครสวรรค์ 60150
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ซ.3117 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ถ.พรหมประเสริฐ ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนอนุบาลชโลทร ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โรงเรียนอนุบาลฉัตรสุดา ถ.,สุขุมวิท 35, ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง