ค้นพบจำนวน 246 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลนครหาดใหญ่ 445 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เทศบาลนครสงขลา ถ.ไทรงาม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
เทศบาลเมืองสะเดา ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
เทศบาลเมืองบ้านพรุ ถ.หยงสตาร์ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงอำเภอหาดใหญ่ ถ.ฉัยยากุลอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง ถ.ติณสูลานนท์ ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
ทัณฑสถานหญิงสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (ป่าไม้เขตสงขลาเดิม) ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
ศาลแรงงานภาค 9 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
ศาลปกครองสงขลา ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
ศาลปกครองสงขลา (กำลังก่อสร้าง) ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรพะวง ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
องค์การเภสัชกรรมสาขาภาคใต้ ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ซอย 8 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซ.เพชรเกษม 14 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
จุดตรวจสารวัตรกรมปศุสัตว์ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย ถ.สุขุม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ.สะเดา 3 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ถ.สะเดา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
สถาบันทักษิณคดีศึกษา ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
ที่ทำการสัสดีอำเภอหาดใหญ่ ถ.สันติราษฎร์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ที่ทำการแพทย์รถไฟหาดใหญ่ ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 ซอย 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
องค์การค้าของคุรุสภา ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
กองกำกับการตำรวจภูธรภาค 9 ถ.แหล่งพระราม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
กองกำกับการ 7 กองตำรวจน้ำ ถ.แหล่งพระราม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 432 ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 433 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 437 ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
สถานีสงขลา องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
สถานีตรวจแผ่นดินไหวสงขลา ซ.สงขลา-นาทวี 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
เรือนจำกลางประจำเขต 9 ถ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขล ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
สถานีกักพืชหาดใหญ่ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานีส่งวิทยุการเดินอากาศ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์ปฏิบัติการจราจร ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
ศูนย์ปฏิบัติการจราจรตำรวจภูธรอำเภอสทิงพระ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
ศูนย์ฝึกอบรมและการกีฬาข้าราชการตำรวจ ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรประมงทะเล ถ.แหล่งพระราม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
ศาลแขวงสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
แขวงการทางสงขลา ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.2 สงขลา ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 7 (สงขลา) ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 11 สงขลา ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา ถ.ติณสูลานนท์ ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ถ.กาญจนวิทย์ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์ฝึกและอบรมพัฒนาปศุสัตว์ประจำเขต 9 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ศูนย์บริหารงานโทรศัพท์เขต 8 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
ศูนย์เครื่องจักรกลเทศบาลนครหาดใหญ่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
ศูนย์สาธิตการตลาดอำเภอโคกม่วง ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230
ศูนย์ปฏิบัติการจราจรตำบลคลองแงะ ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
แขวงการทางสะเดา ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
ที่ว่าการอำเภอระโนด ถ.สุคนธาภิรมย์ ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
ที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270
ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
ที่ว่าการอำเภอสิงหนคร ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา ถ.ลูกเสือ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
ที่ว่าการอำเภอควนเนียง ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ ถ.เพชรเกษม ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
ที่ว่าการอำเภอบางกล่ำ ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ ถ.สาครมงคล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ที่ว่าการอำเภอนาหม่อม ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
ที่ว่าการอำเภอจะนะ ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230
ที่ว่าการอำเภอเทพา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
ที่ว่าการอำเภอนาทวี ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
ที่ว่าการอำเภอสะเดา ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210
สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อตรุ ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสทิงพระ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสทิงพระ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สำนักงานเทศบาลตำบลสทิงพระ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สำนักงานศิลปากรที่ 13 สงขลา ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 4 ถ.แหลมสน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
สำนักงานอัยการเขต 9 ถ.แหลมสน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
สำนักงานคลังเขต 9 ถ.ทะเลน้อย ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
สำนักงานเทศบาลนครสงขลา ถ.ลูกเสือ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ถ.ลูกเสือ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1 1 ถ.ลูกเสือ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 9 ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ถ.นครใน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
สำนักงานสาธารณสุขเขต 17,18,19 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
สำนักงานเทศบาลตำบลควนเนียง ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 9 ถ.เตาหลวง ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 สงขลา ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ซ.ราษฎร์อุทิศ 2 3 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
สำนักงานการเคหะแห่งชาติสงขลา ซ.18 การเคหะชุมชนสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.เสม็ดขาว ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 1 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 1 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูมิภาคที่ 9 ซ.กาญจนวนิช 15 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง