ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สถานีผสมเทียมโคอำเภอปะทิว ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
ที่ว่าการอำเภอปะทิว ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
สำนักงานพัฒนาภาค 4 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอปะทิว ถ.รัฐประสงค์ ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
สำนักงานสหกรณ์อำเภอปะทิว ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะทิว ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปะทิว ถ.ปะทิว-ท่าแซะ ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว ถ.ปะทิว-ท่าแซะ ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะทิว ถ.ปะทิว-ท่าแซะ ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
สำนักงานเทศบาลตำบลสะพลี ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
สถานีตำรวจภูธรตำบลมาบอำมฤต ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปะทิว ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง