ค้นพบจำนวน 156 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลเมืองชุมพร 333 ถ.ปรมินทรมรรคา ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น สาขาชุมพร ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120
จุดตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำเบื้องต้น ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120
ที่ทำการการสื่อสารโทรคมนาคมอำเภอหลังสวน ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยชุมพร-สุราษฎร์ธานี ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
องค์การคลังสินค้า ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 414 ถ.เพชรเกษม ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190
กองกำกับการ 3 ตำรวจน้ำชุมพร ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
สถานีผสมเทียมโคอำเภอปะทิว ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
สถานีโทรคมนาคมเขาตีไก่ ถ.เพชรเกษม ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
สถานีผสมเทียมโคอำเภอเมืองชุมพร ถ.เมืองชุมพร ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
สถานีผสมเทียมโคอำเภอทุ่งตะโก ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220
เรือนจำชั่วคราวห้วยกลั้ง ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เรือนจำอำเภอหลังสวน ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
สถานีโทรคมนาคมละแม ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
สถานีโทรคมนาคมท่าชนะ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าชุมพร ถ.เพชรเกษม ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพอิสระของนักเรียน ถ.เพชรเกษม ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.4 ชุมพร ถ.เพชรเกษม ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
ที่ทำการหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
แขวงบำรุงทางชุมพร ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
แขวงการทางชุมพร ถ.กรมหลวงชุมพร ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
หน่วยผสมเทียมอำเภอสวี ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130
ที่ว่าการอำเภอปะทิว ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
ที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
ที่ว่าการอำเภอสวี ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร 86130
ที่ว่าการอำเภอทุ่งตะโก ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220
ที่ว่าการอำเภอหลังสวน ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
ที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะ ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
ที่ว่าการอำเภอละแม ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
สำนักงานพัฒนาภาค 4 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอปะทิว ถ.รัฐประสงค์ ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
สำนักงานสหกรณ์อำเภอปะทิว ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะทิว ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปะทิว ถ.ปะทิว-ท่าแซะ ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว ถ.ปะทิว-ท่าแซะ ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะทิว ถ.ปะทิว-ท่าแซะ ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอท่าแซะ ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
สำนักงานเทศบาลตำบลเนินสันติ ถ.เทศบาล 24 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าแซะ ถ.เทศบาล 8 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าแซะ ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
สำนักงานเทศบาลตำบลสะพลี ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
สำนักงานคุมประพฤติ ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
สำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่ ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์อำเภอเมืองชุมพร ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต 1 ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ถ.เมืองชุมพร ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 4 ชุมพร ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120
สำนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120
สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ถ.ผดุงเกษม ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130
สำนักงานเกษตรอำเภอสวี ถ.สวี-บ่อคา ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220
สำนักงานเทศบาลตำบลปากตะโก ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220
สำนักงานป่าไม้อำเภอหลังสวน ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
สำนักงานสภาทนายความอำเภอหลังสวน ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
สำนักงานการเกษตรหลังสวน จำกัด ถ.เขาเงิน 5 ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
สำนักงานเทศบาลตำบลหลังสวน ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ต.ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150
สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน ถ.ลูกเสือ ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอหลังสวน ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต 2 อาคาร 2 ถ.ลูกเสือ ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต 2 ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหลังสวน ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพรสาขาหลังสวน ถ.ลูกเสือ ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพะโต๊ะ ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละแม ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
สำนักงานเทศบาลตำบลละแม ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
สำนักงานเกษตรอำเภอละแม ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชุมพร (หม่อนไหม) ถ.เพชรเกษม ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
สำนักงานโยธาธิการจังหวัดชุมพร ซ.อานาง-เนินคีรี ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดชุมพร ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ถ.เพชรเกษม ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดชุมพร ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
ที่ทำการการสื่อสารโทรคมนาคมจังหวัดชุมพร ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชุ ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง