ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สถานีทดลองยางภูเก็ต ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอถลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ที่ว่าการอำเภอถลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สำนักงานเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอถลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจังหวัดภูเก็ต ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีตำรวจภูธรอำเภอถลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง