ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีโทรคมนาคมเขาบ้านบางดุก ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีทดลองยางภูเก็ต ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
เรือนจำชั่วคราวบ้านบางโจ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอถลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ที่ว่าการอำเภอถลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สำนักงานเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอถลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงทะเล ถ.ลากูน ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สำนักงานทางหลวงชนบทภูเก็ต ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอุทยานฯทางทะเลจังหวัดภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจังหวัดภูเก็ต ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดภูเก็ต ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดภูเก็ต-พังงา ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีตำรวจภูธรตำบลท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีตำรวจภูธรอำเภอถลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีตำรวจภูธรตำบลเชิงทะเล ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง