ค้นพบจำนวน 70 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง ถ.ถลาง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ซ.ศรีสุชาติขนส่ง ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานกงสุลฝรั่งเศส อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานกงสุลฝรั่งเศส ซ.โคกยาง ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
สถาบันพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 23 ภูเก็ต ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ศาลอุทธรณ์ภาค 8 (กำลังก่อสร้าง) ถ.ประชาอุทิศ 1 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ตำรวจน้ำภูเก็ต ถ.ท่าเรือใหม่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานีโทรคมนาคมเขาโต๊ะแซะ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภูเก็ต ซ.ประวัติ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ศูนย์ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
แขวงการทางภูเก็ต ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมตำรวจ-มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต ถ.แม่หลวน ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ถ.กำนัน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ถ.แม่หลวน ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานเทศบาลเมืองภูเก็ต ซ.นริศร 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานเคหะชุมชนภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานททท. ภาคใต้เขต 4 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ถ.บางกอก ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 2 ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 5 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 23 ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 2 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 5 อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานเทศบาลตำบลกะรน ถ.ปากปาง ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ถ.ดำรง ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ถ.ตรัง ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ถ.ดำรง ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วิทยาการตำรวจจังหวัดภูเก็ต ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ถ.ดำรง ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ศาลจังหวัดภูเก็ต ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ซ.นริศร 3 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดภูเก็ต ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ถ.แม่หลวน ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต ซ.ตันจั่ว ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานประกันภัยจังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ศูนย์ปฏิบัติการประมงจังหวัดภูเก็ต ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานท่าเทียบเรือจังหวัดภูเก็ต ซ.แพชัยทวีกิจ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ซ.ศักดิเดชน์ 1 ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ซ.ศักดิเดชน์ 1 ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัดภูเก็ต ซ.ศักดิเดชน์ 1 ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงจังหวัดภูเก็ต ซ.ศักดิเดชน์ 1 ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ซ.ศักดิเดชน์ 1 ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต ซ.ศักดิเดชน์ 1 ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานแรกรับเด็กและเยาวชนชายจังหวัดภูเก็ต ซ.ศักดิเดชน์ 1 ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดภูเก็ต ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ศาลจังหวัดภูเก็ต แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ซ.สะพานหิน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานีประมงจังหวัดภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองภูเก็ต ถ.ชุมพร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานีตำรวจภูธรตำบลฉลอง ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง