ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
แผนก 3 กองกำกับการ 3 ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
ที่ว่าการอำเภอปากพนัง ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปากพนัง ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สำนักงานสหกรณ์อำเภอปากพนัง ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สำนักงานชลประทานที่ 15 ถ.สุนอนันต์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สำนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดปากพนัง ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
ศาลจังหวัดปากพนัง ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
เรือนจำจังหวัดปากพนัง ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง ถ.ศรีสมบรูณ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพนัง ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สถานีตำรวจภูธรตำบลเกาะทวด ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง