ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (ป่าไม้เขตนครศรีธรรมราชเดิม) ถ.พระเงิน ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
เรือนจำกลางพิเศษนครศรีธรรมราช ถ.เสมาชัย ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเขต 11 นครศรีธรรมราช ซ.ศิริกุล ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ศรีปราชญ์ ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานททท. ภาคใต้เขต 2 ถ.ท่าช้าง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ.ศรีนคร 2 ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานการสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.ท่าช้าง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.ท่าช้าง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.พระนารายณ์ ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง