ค้นพบจำนวน 1,935 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 20
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลนครหาดใหญ่ 445 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 2 (ศูนย์สวนหลวง ร.9) 105/4 ถ.สวนหลวง ร.๙ ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาปี) ถ.ชนเกษม ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
เทศบาลนครสงขลา ถ.ไทรงาม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
เทศบาลนครตรัง2 ถ.เพลินพิทักษ์ ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
เทศบาลนครตรัง1 ซ.พระราม 6 4 ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
เทศบาลนครตรัง 3 ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
เทศบาลทุ่งสง 147 ถ.ชนปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
เทศบาลตำบลห้วยยอด ถ.เทศบาล 5 ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
เทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
เทศบาลตำบลนาวง 119 ถ.เพชรเกษม ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
เทศบาลตะกั่วป่า ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 25 ถ.ทรายทอง2 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
เทศบาลเมืองสะเดา ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
เทศบาลเมืองสตูล ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
เทศบาลเมืองระนอง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
เทศบาลเมืองพังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
เทศบาลเมืองปัตตานี 71 ถ.กะลาพอ ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
เทศบาลเมืองบ้านพรุ ถ.หยงสตาร์ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
เทศบาลเมืองนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
เทศบาลเมืองนราธิวาส ถ.ภูภาภักดี ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
เทศบาลเมืองท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
เทศบาลเมืองชุมพร 333 ถ.ปรมินทรมรรคา ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
เทศบาลเมืองกันตัง ถ.ตรังคภูมิ จ.ตรัง 92110
เทศบาลเมืองกระบี่ ถ.พฤกษ์เกษม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง ถ.ถลาง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงอำเภอหาดใหญ่ ถ.ฉัยยากุลอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ซ.ศรีสุชาติขนส่ง ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานกงสุลฝรั่งเศส อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานกงสุลฝรั่งเศส ซ.โคกยาง ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
ที่ทำการสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
สถานฝึกและควบคุมเด็กและเยาวชนเขต 8 8 ถ.ท่าโรงช้าง ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง ถ.ติณสูลานนท์ ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
สถาบันพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 23 ภูเก็ต ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง ถ.เพชรเกษม จ.พัทลุง 93000
ทัณฑสถานหญิงสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น สาขาชุมพร ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120
จุดตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำเบื้องต้น ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120
ป้อมจุดตรวจตำบลบางบอน ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
ที่ทำการการสื่อสารโทรคมนาคมอำเภอหลังสวน ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยชุมพร-สุราษฎร์ธานี ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (ป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานีเดิม) ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 วิทยาเขตเทคนิคสุราษฎร์ธานีแห่งที่ 2 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ถ.ยางงาม 6 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
กลุ่มงานจัดหาน้ำสะอาดศว. เขต 11 สุราษฎร์ธานี ถ.วัตตจารีราษฎร์ ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ถ.วัตตจารีราษฎร์ ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ด่านป่าไม้พุนพิน ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
ศาลแรงงานกลาง ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
เทคโนโลยีพาณิชยการสิชล ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
ที่ทำการการสื่อสารโทรคมนาคมตะกั่วป่า ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สถาบันการอาชีวศึกษาภาตใต้ 5 ต.ตำตัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (ป่าไม้เขตนครศรีธรรมราชเดิม) ถ.พระเงิน ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ที่ทำการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
องค์การสวนยาง จ.นครศรีธรรมราช 80220
องค์การสวนยาง จ.นครศรีธรรมราช 80220
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ที่ทำการคณะเทศมนตรี ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
กองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่ ถ.ศรีตรัง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ถ.เพชรเกษม ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถ.อุตรกิจ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
หมวดมวลชนสัมพันธ์กองร้อยตร.ตชด. 427 ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
การสื่อสารแห่งประเทศไทยโทรคมนาคม อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
ศาลอุทธรณ์ภาค 8 (กำลังก่อสร้าง) ถ.ประชาอุทิศ 1 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
หมวดกองร้อยตชด. 426 ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
งานสาธารณูปโภคกองช่าง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
ที่ทำการชลประทานคลองนางน้อย ถ.เพชรเกษม อ.นาโยง จ.ตรัง 92170
จุดตรวจชุดชรบ. หมู่บ้าน ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (ป่าไม้เขตสงขลาเดิม) ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
ศาลแรงงานภาค 9 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
ศาลปกครองสงขลา ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
ศาลปกครองสงขลา (กำลังก่อสร้าง) ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรพะวง ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
องค์การเภสัชกรรมสาขาภาคใต้ ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ซอย 8 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซ.เพชรเกษม 14 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี (ป่าไม้เขตปัตตานีเดิม) ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
จุดตรวจสารวัตรกรมปศุสัตว์ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
งานสาธารณูปโภคกองช่างเทศบาลเมืองสตูล ถ.เรืองฤทธิ์จรูญ ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
ที่ทำการโครงการชลประทานมูโน๊ะ (ปูยู) ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110
โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 8 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง