ค้นพบจำนวน 178 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ถ.ประจวบศิริ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 1451 ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์ประสานงานอพป. ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
หมวดตำรวจตระเวนชายแดน ซ.3219 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 1454 ซ.3219 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสิงขร(คลินิกมาลาเรีย) ซ.ปข. 1039 ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 1462 ซ.ปข. 1031 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ซ.หัวหิน 61 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
สถานีประจวบคีรีขันธ์ องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ซ.326 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
หอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซ.ปข. 1039 ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซ.เพชรเกษม ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
งานจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอทับสะแก ซ.เพชรเกษม ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
ศูนย์ฝึกการบินสนามบินบ่อฝ้าย สถาบันการบินพลเรือน ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ซ.3219 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
สำนักงานเขตโทรศัพท์ภาคกลางที่ 1(ประจวบคีรีขันธ์) ซ.หัวหิน 16 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพลับ ซ.3219 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
ศูนย์การค้าตลาดหนองพลับ ซ.3219 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
ค่ายนเรศวรและกองกำกับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจตระเวนชายแดน ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
กองอำนวยการถวายความปลอดภัย 97 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
กองอำนวยการถวายความปลอดภัยวังไกลกังวล ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน ซ.3218 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหัวหิน ซ.3218 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
หน่วยกู้ภัยตำรวจทางหลวงหัวหิน ซ.หัวหิน 47 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
ศูนย์แสดงการทอผ้าไหมพื้นบ้าน ถ.แนบเคหาสน์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์ ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
สำนักงานชลประทานที่ 14 ซ.เขาหินเหล็กไฟ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
สำนักงานกาชาดอำเภอหัวหิน ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ซ.หัวหิน 80 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน ซ.หัวหิน 84 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
สำนักงานกลางซิสเตอร์ผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์(ศูนย์เยาวชนด ซ.หัวหิน 88 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
หน่วยผสมเทียมประจวบคีรีขันธ์(ห้วยสัตว์ใหญ่) ซ.3219 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน ซ.ปข. 1043 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
ที่ว่าการอำเภอหัวหิน ซ.เพชรเกษม ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
สำนักงานชลประทานที่ 14 ซ.โยธาธิการ ปข. 2002 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ซ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี ซ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
ที่ว่าการอำเภอปราณบุรี ซ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราณบุรี ซ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 ซ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
สำนักงานเทศบาลเมืองปราณบุรี ซ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
สำนักงานการท่องเที่ยวอำเภอปราณบุรี ซ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
สำนักงานเทศบาลตำบลปราณบุรี ซ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ ซ.3168 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 ซ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี ซ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
ศูนย์การค้าตลาดฉัตรแก้ว ซ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
สำนักงานชลประทานที่ 14 ซ.ปข. 1037 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
ที่ว่าการกิ่งอำเภอสามร้อยยอด ซ.เพชรเกษม จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
ที่ทำการสภาวัฒนธรรมกิ่งอำเภอสามร้อยยอด ซ.เพชรเกษม จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอสามร้อยยอด ซ.เพชรเกษม จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสามร้อยยอด ซ.เพชรเกษม จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ซ.ปข. 4020 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
สำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า ซ.เพชรเกษม จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
หาดแหลมศาลา ซ.ปข. 4020 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
สำนักงานเทศบาลตำบลไร่ใหม่ ซ.เพชรเกษม จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
สำนักงานตลาดกลางค้าข้าวสำโหรง ซ.เพชรเกษม ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกุยบุรี ซ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
ที่ว่าการอำเภอกุยบุรี ซ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
ศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดอำเภอกุยบุรี ซ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
สำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรี ซ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
ที่ทำการชลประทานตอน 4 อำเภอกุยบุรี ซ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุยบุรี ซ.ปข. 1003 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
สำนักบริการโทรศัพท์ทางไกลชนบท ซ.ปข. 1003 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
สำนักงานเทศบาลตำบลกุยบุรี ซ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกุยบุรี ซ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ซ.เพชรเกษม ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210
สำนักงานเทศบาลตำบลชุมชนกม. 5 ซ.3463 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซ.เพชรเกษม ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 58 ซ.3463 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
สำนักงานทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ ซ.ปข. 1074 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซ.ปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
สำนักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซ.ปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 ประจวบคีรีขันธ์ ซ.ปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซ.ปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซ.ปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซ.ปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซ.ปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
สำนักงานบัญชีสหกรณ์ ซ.ปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
สำนักงานการประถมศึกษา ซ.ปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซ.326 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
ศูนย์ปฏิบัติการจราจร(สี่แยกประจวบ) ซ.เพชรเกษม ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินประจวบคีรีขันธ์ ซ.326 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ.สุขสมบูรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซ.326 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ.สู้ศึก ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ.สู้ศึก ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซ.326 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
กรมการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซ.326 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ.มหาราช 1 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ.พิทักษ์ชาติ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ.สู้ศึก ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ.สู้ศึก ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ.,สละชีพ 4, ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ.,สละชีพ 4, ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ.เทศบาลบำรุง ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
สำนักงานด่านป่าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซ.เพชรเกษม ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
สำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ถ.เทศบาลบำรุง ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
ที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ถ.เทศบาลบำรุง ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง