ค้นพบจำนวน 134 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ทัณฑสถานเปิดเขากลิ้ง ซ.3499 ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
ค่ายฝึกอบรมตำรวจตระเวนชายแดนศรียานนท์ ซ.พบ. 4033 ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
สถานีผสมเทียมเพชรบุรี ซ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีเพชรบุรี องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ซ.เพชรเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีสื่อสารจังหวัดเพชรบุรี ซ.ดำเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ซ.เพชรเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ซ.เพชรเกษม ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ซ.เพชรเกษม ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ซ.พบ. 4028 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ซ.พบ. 4033 ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
หน่วยบริการตำรวจทางหลวงหนองชุมพล ซ.เพชรเกษม ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สำนักงานเทศบาลตำบลบางตะบูน ซ.พบ. 4012 ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย ซ.เพชรเกษม ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ซ.พบ. 1015 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาย้อย ซ.พบ. 1015 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ซ.พบ. 1015 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำหรือลาวโซ่ง ถ.,บ้านวังร่วมใจ 2, ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม ซ.เทศบาล 26 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
ศูนย์วัฒนธรรมเขาย้อย ซ.เพชรเกษม ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม ถ.หน้าอำเภอ ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สำนักงานประมงอำเภอบ้านแหลม ถ.หน้าอำเภอ ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม ถ.หน้าอำเภอ ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม ซ.3178 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านแหลม ซ.3178 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
หมวดมวลชนสัมพันธ์กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 1204 ซ.พบ. 6026 ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง ซ.พบ. 1015 ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง ซ.พบ. 1015 ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160
สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ถ.สายจัดรูปที่ดิน-บ้านก่อ ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
ที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง ซ.พบ. 1015 ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160
หมวดมวลชนสัมพันธ์กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 144 ซ.3349 ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160
ศูนย์น้ำพุร้อน ซ.พบ. 6026 ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160
สำนักงานเทศบาลตำบลหัวสะพาน ซ.เพชรเกษม ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 144 ซ.3349 ต.ห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูมิภาคที่ 4 ซ.ราชดำเนิน ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
ศูนย์ปฏิบัติการประมงจังหวัดเพชรบุรี ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 เพชรบุรี ซ.ราชดำเนิน ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี ซ.ราชดำเนิน ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดเพชรบุรี ซ.3178 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
แขวงการทางเพชรบุรี ซ.รถไฟ ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
ที่ทำการนายตรวจทางเพชรบุรี ซ.รถไฟ ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ซ.รถไฟ ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ซ.รถไฟ ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดเพชรบุรี ซ.เพชรเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ซ.เพชรเกษม ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ซ.เพชรเกษม ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ซ.เพชรเกษม ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ซ.ราชดำเนิน ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ซ.รถไฟ ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ซ.เพชรเกษม ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี ซ.ราชดำเนิน ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
ศาลจังหวัดเพชรบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ซ.เพชรเกษม ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 เพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
ที่ทำการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีหลังเก่า ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ซ.ดำเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
ศาลจังหวัดเพชรบุรี ซ.ราชดำเนิน ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
ศูนย์การค้าสหไทยดีพาร์ทเม้นสโตร์ ซ.พงษ์สุริยา ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ซ.ราชดำเนิน ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ซ.เพชรเกษม ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
เรือนจำจังหวัดเพชรบุรี ซ.หน้าเรือนจำ ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
ศูนย์สาธิตการตลาดอำเภอเมืองเพชรบุรี ซ.พบ. 3171 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี ซ.พบ. 3171 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง ซ.4 ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ซ.เพชรเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี ซ.4 ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
เรือนจำจังหวัดทหารบกเพชรบุรี ซ.ราชดำเนิน ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานสหกรณ์อำเภอเมืองเพชรบุรี ซ.Ratchadamnoen ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี ถ.ราชดำริห์ ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 2 ซ.Ratchadamnoen ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต 1 ภาคใต้ ซ.3177 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านลาด ซ.พบ. 3179 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด ซ.พบ. 3179 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด ซ.พบ. 1029 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด ซ.พบ. 3179 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านลาด ซ.พบ. 3179 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี ซ.3177 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ถ., 1, ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100
ที่ว่าการอำเภอท่ายาง ซ.ราษฎร์บำรุง ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง ซ.ท่าคอย 1 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ซ.ราษฎร์บำรุง ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอท่ายาง ซ.ราษฎร์บำรุง ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
ที่ทำการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซ.ราษฎร์บำรุง ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาท่ายาง ซ.ราษฎร์บำรุง ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ายาง ซ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองจอก ซ.พบ. 1016 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 ซ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่ายาง ซ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ซ.โยธาธิการ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแก่งกระจาน ซ.3499 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
ที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน ซ.3499 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง